Súťaže „Hľadá sa maskot“, ktorú vyhlásilo Mesto Piešťany a prebiehala do polovice apríla, sa zúčastnilo viac ako 70 detí. Návrhy doručili škôlkari aj školáci z Piešťan a okolia a zapojili sa dokonca aj jednotlivci. Porota v zložení primátor Miloš Tamajka, výtvarníčka Naďa Mikolášiková a učiteľka výtvarnej výchovy na miestnej Základnej umeleckej škole Julie Džambazovic vyberali z asi 40 výkresov. Slávnostné predstavenie maskota, ktorý bude prezentovať naše mesto na kultúrnych akciách, a zároveň sa bude zúčastňovať rôznych detských podujatí, sa uskutoční počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Eva Bereczová/Foto: Eva Bereczová-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972