Polícia pripravila i tento rok 24-hodinový Rýchlostný maratón 2017, počas dopravno-preventívnej akcie bude 19. apríla kontrolovať dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti. Do akcie sa zapojili aj občania, ktorí mohli prostredníctvom výzvy navrhnúť konkrétne lokality ciest, kde budú stáť hliadky. Cestnú premávku a bude polícia kontrolovať aj v Piešťanoch, príslušníci budú dbať na predpisy na zákrute Hollého ulice. Okrem úsekov, ktoré navrhli obyvatelia miest, pripojila polícia aj ďalšie vytypované stanoviská.

„Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam „Top navrhovaných úsekov“. Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov,“ uvádza v tlačovej správe Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.

Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne.

-lt/TS Prezídium Policajného zboru/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972