Polícia má pri objasňovaní trestných činov polovičnú úspešnosť

7. februára 2013 Off Od

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave hodnotí vývoj trestnej činnosti za uplynulý rok ako pozitívny, nakoľko došlo k poklesu zistených trestných činov o 97, pričom celkom polícia zistila 8860 trestných činov. Pozitívne možno hodnotiť aj skutočnosť, že viac ako polovica trestných činov – 53,7% bolo objasnených, čo je o 3,8% viac ako v predchádzajúcom roku.

[singlepic id=28310 w=520 h=340 float=center]

 

Násilná kriminalita predstavuje širokú škálu kriminálnych činov od domáceho násilia cez prípady pouličnej kriminality až po brutálne vraždy. Celkovo bolo na úseku násilnej kriminality zistených 576 trestných činov, čo je o 10 menej ako v predošlom roku. Polícia 62,3% z nich objasnila. Polícia vyšetrovala 14 prípadov vrážd, čo je o 4 viac ako v predchádzajúcom porovnateľnom období, 10 z nich polícia aj objasnila. Počet zistených lúpeží stúpol len mierne, o 4 prípady na celkový počet 115. Polícia 48% objasnila, čo je zároveň o 5,5% viac ako v predošlom roku.

Na úseku mravnostnej kriminality zaznamenala polícia 73 trestných činov, pričom došlo k zníženiu počtu o 22 a k nárastu objasnenosti o 16%. Do tejto kategórie patria trestné činy znásilnenia, pohlavného zneužívania a obchodovania s ľuďmi, pričom špecifikom tohto druhu trestnej činnosti je jej latentnosť.

Na úseku majetkovej trestnej činnosti polícia zaznamenala mierny pokles (o 34), pričom zistených bolo celkom 3653 trestných činov. V štruktúre trestnej činnosti sa majetková kriminalita podieľala 41 percentami. Významnú časť predstavovali krádeže vlámaním (1072) do rôznych objektov. Majetková kriminalita bola viac ako z polovice páchaná viackrát trestanými osobami, zväčša kvalifikovaným spôsobom. V mnohých majetkových trestných činoch veľkú úlohu zohráva nepozornosť majiteľov a ľahkovážny prístup ku svojim vlastným veciam. Vo veľkých nákupných centrách dochádza v nákupných špičkách, počas víkendov a sviatkov, ku krádežiam na osobách a krádežiam osobných vecí, neraz ponechaných bez dohľadu v nákupných košíkoch.

V oblasti ekonomickej trestnej činnosti polícia zaznamenala pokles trestných činov o 375, pričom celkom bolo zistených 1597 prípadov. Objasnené boli takmer na 50%. Medzi najrozšírenejšie druhy patria rôzne podvody, neodvedenie dane a poistného, skrátenie dane ale aj falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov.

Zdroj: Tlačová správa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava Ilustr. foto: KRPZ