Nedovolená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd, neraz aj smrteľných. Preto polícia v dňoch 21. až 22. apríla 2016 pripravila 24 hodinový „Rýchlostný maratón 2016“ v podobe dopravno-preventívnej akcie. Kontrola sa zameria najmä na dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti. Polícia ponúka verejnosti jedinečnú príležitosť navrhnúť úseky, na ktorých budú dopravné hliadky merať rýchlosť. Dopraváci chcú poznať skúsenosti a postrehy verejnosti, kde z jej pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 18. marca do 3. apríla 2016 môže ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR. Je to jednoduché, stačí len vyplniť tabuľku.

dfdfd

Bezpečnosť dopravy je predovšetkým v rukách účastníkov cestnej premávky. Polícia chce preto zapojiť širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Každý bude môcť dopravnej polícii naplánovať miesto kontroly. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostaví zoznam „Top navrhovaných úsekov“. Možno práve v tom vašom budú policajti počas maratónu. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne.

Polícia prvý krát zapojila verejnosť do tejto akcie minulý rok. Pre veľký úspech sa rozhodla akciu realizovať aj tento rok. Vlani dostala celkovo 860 podnetov, v ktorých občania navrhovali 1 060 úsekov. Po ich vyhodnotení bolo relevantných 771 podnetov. Policajti vyhodnocovali navrhované úseky aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky úseky boli vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo. Polícia teda napokon využila 677 podnetov, z ktorých vyplynulo 844 úsekov, kde sa počas predmetnej akcie merala rýchlosť. Okrem prekročenia rýchlosti bolo počas akcie zistené aj požitie alkoholu u vodičov motorových i nemotorových vozidiel.

-TS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972