Polícia upozorňuje predovšetkým motoristov na diaľnici D1, že sa tu objavujú skupinky Rumunov, ktorí zastavujú autá a žiadajú o peniaze. Ďalej vyzýva šoférov o zvýšenú pozornosť voči motocyklistom, pretože ich je cestách čoraz viac a pribúda aj dopravných nehôd a kolízií áut s motorkami.

Polícia preto odporúča vodičom, aby boli opatrní a zbytočne neriskovali. Zastavovať na diaľnici je možné len pri núdzovom státí. Hoci by malo byť pre každého samozrejmosťou pomôcť v naliehavej situácii druhému, niektoré osoby môžu túto pomoc zneužiť. Zväčša ide o nižšie sumy,  ale ich poskytnutím vytvárajú občania priestor pre opätovné konanie týchto osôb. Akékoľvek podozrivé konanie môžu vodiči nahlásiť na policajnú linku 158.

Za posledné týždne evidujú policajné hliadky niekoľko desiatok vodičov, ktorí privolali policajnú hliadku k podozrivému konaniu rumunských občanov. Vodičov zastavujú predovšetkým muži na luxusných autách so zahraničnými evidenčnými číslami Nemecka alebo Holandska. Pod zámienkou naliehavej situácie žiadajú pre rodinu, manželku a dieťa finančnú pomoc a ako protihodnotu ponúkajú občanom zlato. Využívajú pritom miesta, kde musia vodiči spomaliť na diaľnici rýchlosť, napr. v pripájacích pruhoch, pri výjazdoch z diaľnice, ale aj v miestach, kde je dopravným značením znížená rýchlosť.

Zvýšenú pozornosť počas leta treba venovať aj motocyklistom, ktorých so stúpajúcimi teplotami na cestách pribúda. V ostatnom období polícia zaevidovala nárast počtu dopravných nehôd motocyklistov, preto im odporúča:

 • dodržovať maximálnu povolenú rýchlosť,
 • nepreceňovať svoje schopnosti,
 • počítať s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,
 • aj keď je motocyklista na hlavnej ceste, dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,
 • nejazdiť pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,
 • predchádzať len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,
 • počas jazdy používať ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov a bezpečnostnú výstroj,
 • ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Vodičom ostatných motorových vozidiel tiež odporúčame :

 • ohľaduplnosť voči motocyklistom,
 • pri predchádzaní iného motorového vozidla alebo pri odbočovaní najmä doľava dbať na zvýšenú pozornosť,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť pri vychádzaní z vedľajšej cesty na hlavnú,
 • dodržiavať dostatočný bočný odstup pri predchádzaní motocyklistov,
 • vyvarovať sa náhlemu, prudkému brzdeniu v čase, keď za nimi ide motocyklista,
 • dbať na zvýšenú opatrnosť na trasách často využívaných motocyklistami.

V súvislosti s očakávanou zvýšenou intenzitou cestnej premávky počas letnej turistickej sezóny a s cieľom pozitívneho ovplyvnenia disciplíny jej účastníkov, bude polícia vykonávať rôzne dopravno-bezpečnostné akcie. Ich cieľom je zlepšiť bezpečnostnú situáciu na cestách. Rozsiahle opatrenia, ktoré polícia počas leta prijala, budú zamerané najmä na najzávažnejšie porušenia pravidiel cestnej premávky, teda maximálnej povolenej rýchlosti, nesprávneho spôsobu jazdy, požívania alkoholu a iných návykových látok vodičmi, telefonovanie za volantom, dodržiavanie sociálnej legislatívy (prestávok v práci, doby dennej jazdy u vodičov nákladných vozidiel a autobusov) a dodržiavanie dôležitých dopravných značiek a signálov svetelného dopravného značenia.

Zdroj: Tlačová správa KRPZ Trnava, ilustr. foto: archív PNKy

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972