Príslušníci polície Trnavského kraja prezentovali v uplynulých dvoch týždňoch svoju prácu a činnosti jednotlivých služieb študentom na niektorých odborných školách a zároveň im poskytli informáciu o možnosti pomaturitného štúdia na stredných odborných školách Policajného zboru.

Policajti boli pedagógmi a študentmi veľmi vrúcne privítaní a najmä študentom padlo vhod narušenie stereotypného vyučovania. Policajti si na niektoré školy priniesli aj svojich štvornohých kolegov, predstaviteľov služobnej kynológie a hipológie. Ukážky výcviku služobných psov a koní sa štandardne tešia veľkej obľube. Ako bonus mali niektorí možnosť pohladiť aj policajné šteniatka a služobné kone. Policajti im predstavili jednotlivé služby – poriadkovú, dopravnú a kriminálnu a tiež techniku, výstroj a výzbroj, ktorú jednotlivé služby využívajú.

V rámci dynamických ukážok mali možnosť vidieť napríklad zadržanie nebezpečného páchateľa služobným psom, vytláčanie davu pomocou koní, odhalenie výbušniny psom a jej následnú likvidáciu policajným pyrotechnikom a ďalšie iné činnosti. Mnohí živo diskutovali o práci kriminalistického technika a vyskúšali si snímanie odtlačkov prstov.

Policajtky z oddelenia komunikácie a prevencie informovali všetkých zúčastnených o novom študijnom pomaturitnom programe, ktorý otvára Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už 4. septembra tohto roku. Počas dvojročného štúdia na stredných odborných školách Policajného zboru v Pezinku a Košiciach získajú študenti základnú policajnú prípravu. Ak by sa následne rozhodli vstúpiť do radov polície, môžu byť už priamo zaradení do výkonu služby.

-TS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave –

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972