Connect with us

Aktuality

Policajti budú starší, hranica pre prijatie uchádzačov stúpla o 3 roky

Published

on

Novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, platná od 1. januára 2016 zvýšila vekovú hranicu pre prijatie uchádzačov z 18 na 21 rokov. Rovnaké pravidlo platí aj pre členov Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Zmena bola do zákona zapracovaná najmä kvôli zvýšeniu vyspelosti a úrovne uchádzačov, a tak priemerný vek policajtov mierne stúpne. Novelizácia
upravuje aj obsadzovanie najvyšších policajných funkcií, prípravu príslušníkov Policajného zboru a niektoré platové i naturálne náležitosti.

Zmeny v zákone sa týkajú príplatkov zdravotníckym pracovníkom Policajného zboru, rôzne lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia nahradí jediná dvojročná lehota a zvyšuje sa tiež príspevok na nákup výstroje z doterajších 40 na 50 percent jej hodnoty. Ďalej sa vypúšťa právomoc dotknutých ministrov na prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu, ale naopak Ministrovi vnútra zostáva právomoc na vymenovanie šéfa inšpekčnej služby, prezidenta a viceprezidenta PZ, rovnako ako právomoc na ich odvolanie bez udania dôvodu.

Obsadzovanie najvyšších policajných funkcií.

Vzhľadom na podriadenosť polície ministrovi vnútra a z toho vyplývajúcu zodpovednosť sa explicitne ustanovuje, že prezidenta a viceprezidenta Policajného zboru i šéfa inšpekčnej služby vymenúva do funkcie minister vnútra Slovenskej republiky. Zároveň sa ponecháva možnosť ministra vnútra odvolať týchto funkcionárov PZ aj bez uvedenia dôvodu.

Príprava príslušníkov Policajného zboru.

Návrhom zákona sa vytvárajú legislatívne podmienky na aktualizovanie štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách PZ, poskytujúcich policajné vzdelanie. Cieľom je zvýšenie pripravenosti absolventov policajného vzdelania na výkon štátnej služby.

Dopravný policajt.

Ustanovuje sa, že príslušníci PZ v prípravnej štátnej službe v rámci denného štúdia na splnenie kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania absolvujú základný policajný výcvik, teoreticko-praktickú prípravu, odborný výcvik a odbornú prax.

Príplatok zdravotníckym pracovníkom.

Zavádza sa možnosť priznať príplatok príslušníkovi PZ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom, do výšky 50 percent súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov. Úprava reaguje na snahu PZ zabezpečiť pre jeho potreby kvalitných zdravotníckych pracovníkov. Vychádza sa pri tom aj z právnej úpravy odmeňovania profesionálnych vojakov, v ktorej je takýto príplatok vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom už zavedený.

Zvýšenie príspevku na naturálne náležitosti.

Zvyšuje sa príspevok na naturálne náležitosti príslušníkovi PZ zo 40 na 50 percent hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí. Policajt si tak bude môcť zabezpečiť kvalitnejšie výstrojné súčasti do priameho výkonu služby, ktoré poskytujú zlepšenú ochranu voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.

Ďalšie zmeny.

Vypúšťa sa právomoc dotknutých ministrov na prevedenie alebo preloženie nadriadeného na inú funkciu aj bez uvedenia dôvodu. Doterajšie lehoty na uloženie disciplinárneho opatrenia sa nahradia jednou dvojročnou lehotou, ktorá zabezpečí objektívne zistenie skutočného stavu veci rovnako ako u priestupkov. Praxou bolo preukázané, že súčasná subjektívna lehota nepostačuje na objektívne zistenie skutočného stavu veci a vyhotovenie kvalifikovaného rozhodnutia vrátane jeho vyhlásenia, respektíve doručenia. Zavádza sa, aby sa policajt po získaní policajného vzdelania vrátil predovšetkým na svoj pôvodný útvar a na funkciu, do ktorej bol ustanovený pred zaradením do zálohy pre študujúcich policajtov. Toto pravidlo môže byť prelomené iba v prípade plnenia potrieb služobného úradu. Navrhuje sa upraviť lehotu, do kedy možno rozhodnúť o prepustení policajta z určitých dôvodov, z dvoch na šesť mesiacov odo dňa, keď nadriadený zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

-lt/Zdroj: Tlačová správa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články