Vo veku nedožitých 67 rokov nás náhle opustil obľúbený piešťanský lekár – ortopéd, MUDr. Peter Ottinger. Príčinou smrti bol infarkt. Pohrebný obrad sa uskutoční v piatok 18. 10. 2019 o 14.30 h na cintoríne na Žilinskej ceste v Piešťanoch.

MUDr. Peter Ottinger pochádzal z lekárskej rodiny. Jeho otec, MUDr. Ladislav Ottinger bol dlhoročným všeobecným lekárom v Leopoldove. Po absolvovaní štúdia medicíny Peter nastúpil do piešťanskej nemocnice v roku 1977 na ortopedické oddelenie. Dňa 15. júla 1994 bol menovaný za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Piešťanoch. Dôsledkom vtedajším politických zmien však vo funkcii pôsobil len do 29. decembra 1994. O štyri roky neskôr (19. novembra 1998) bol na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR opäť menovaný do funkcie riaditeľa NsP. V rokoch 1996 – 98 bol predsedom kontrolného výboru Slovenskej lekárskej komory a 1. marca 2001 bol zvolený za prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska.

V októbri 2002 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR. Po ukončení funkčného obdobia sa vrátil na riaditeľskú pozíciu a v tejto funkcii pôsobil do 19. 4. 2010. Počas svojho funkčného pôsobenia sa dr. Ottinger významnou mierou pričinil o to, že piešťanská nemocnica sa k 1. 1. 2003 pretransformovala na neziskovú organizáciu.

MUDr. Ottinger sa medicíne v oblasti ortopédie venoval až do konca svojho života. Popri lekárskej praxi treba vyzdvihnúť aj jeho angažovanosť ako poslanca mestského zastupiteľstva počas troch volebných období a tiež ako poslanca krajského parlamentu v TTSK. V oboch zastupiteľstvách vykonával aj funkciu predsedu komisie pre zdravotníctvo.

Svoju profesionálnu odbornosť využil aj v prospech športu v Piešťanoch – ako športový lekár hokejového klubu ŠHK 37 Piešťany, či slovenských mládežníckych reprezentácií.

Jeho úsilie a výnimočnú prácu v prospech nemocníc počas reformy zdravotníctva na Slovensku ocenil v roku 2001 minister zdravotníctva a udelil mu bronzovú medailu akademika Dérera.

MUDr. Peter Ottinger bol u svojich pacientov obľúbený nielen vďaka svojej odbornosti, ale aj pre svoj ľudský prístup, záujem o dianie vo svojom meste a pracovitosť.

Česť jeho pamiatke!

Autor: Drahomíra Moretová/www.piestany.sk  Zdroj: Kronika mesta Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972