Ak máte svojho obľúbeného predajcu časopisu Nota Bene, ktorého pravidelne podporujete kúpou časopisu a chceli by ste mu vyjadriť svoju podporu aj iným spôsobom, zapojte sa do súťaže o „Najobľúbenejšieho predajcu NOTA BENE.“

Súťaž vyhlasuje Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (OZ POD) a Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany – Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Domum. Stačí, ak v čase od 01.06.2015 do 30.06.2015 pošlete svoj hlas predajcovi formou korešpondenčného lístka na adresu ZSS DOMUM, Bodona 55, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na adresu domum@piestany.sk v tvare (meno predajcu + registračné číslo predajcu; a meno a adresa hlasujúceho).

Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený. Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami – nákupnými poukážkami z HM TESCO. Z hlasujúcich vyžrebujeme troch účastníkov, ktorí budú odmenení vecnou cenou zaslanou na adresu bydliska.

Zdroj: Tlačová správa, foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972