Prevádzkovatelia zariadení cestovného ruchu v lokalite Sĺňava, ale i zástupcovia obcí Banka a Sokolovce, vidia uzavretú lávku na Krajinskom moste ako jeden z vážnych problémov smerom k blížiacej sa letnej sezóne. Mesto Piešťany ju pre zlý stav uzavrelo vlani v novembri. Odvtedy samospráva rieši ďalší postup. Aktuálne má rekonštrukcia lávky stáť 727-tisíc eur. Podľa projektovej dokumentácie z roku 2016 to bolo približne 500-tisíc.

Zástupcovia podnikateľov v cestovnom ruchu sa na vedenie mesta so žiadosťou o informácie a urýchlené konanie obrátil najskôr emailom. Keďže odpoveď nedostali, poslali na Mesto Piešťany oficiálny list a informovali o ňom aj poslancov mestského zastupiteľstva. 

„Dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou požiadali o rýchle vyjadrenie a aj následné vyriešenie problému, ktorý pre nás vznikol uzatvorením lávky pre peších. Problémy s rekonštrukciou mosta v tomto roku, jeho uzavretie pred tromi rokmi a dnešná situácia, nám podnikateľom v CR ako aj občanom znepríjemňujú život a prácu už nejaký ten čas. Lávka pre peších je pre nás nesmierne dôležitá. Jej uzavretím sme veľmi znepokojení. Rešpektujeme riziká, ktoré môžu nastať jej ďalším využívaním, zároveň však chceme situáciu poznať, prediskutovať ju a podieľať sa na jej riešení. Piešťany, obec Banka a okolité obce sú kúpeľnými miestami, ktoré sú závislé na turistoch, preto musíme spraviť všetko preto, aby sme im pobyt u nás čo najviac spríjemňovali. Značky na lávke, reťaze a iné obmedzenia nie sú podľa nás tým správnym, aj keď veríme, že len dočasným riešením,“ napísali podnikatelia, ku ktorým sa pridali aj zástupcovia obcí Banka a Sokolovce.

Chcú aspoň otvorenie lávky nad obtokovým ramenom

Spoločne hovoria, že snahou je predísť nepríjemnostiam, ak by bola lávka uzatvorená aj počas hlavnej sezóny. To by totiž viedlo k nespokojnosti turistov, pričom občanov situácia hnevá už dávno. 

„Od samosprávy by sme radi počuli informácie o momentálnom stave a časovom intervale opravy resp. stavby novej lávky. V prípade, že tento interval nepočíta s otvorením do leta 2020, žiadame o začatie rozhovorov ohľadom opravy aspoň časti lávky od penziónu Benátky po vstup do Kúpeľov Piešťany s následným prechodom cez Kolonádový most,“ vyjadril sa Jozef Pullmann, prevádzkovateľ kempingu na brehu Sĺňavy. 

Podľa našich informácií samospráva stále rokuje so správcami sietí, ktorú sú osadené pod lávkou. Projektant dodal aktualizovaný rozpočet, ktorý aktuálne hovorí o cene 727 000 eur, vrátane ceny za osvetlenie lávky.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972