Od 15. júla prevádzkovatelia terás nemusia tri mesiace platiť mestu daň za ich umiestnenie.

Mestské zastupiteľstvo o tom rozhodlo na svojom treťom zasadnutí v tomto roku, kde jednohlasne schválilo návrh na odpustenie podnikateľom platiť daň za terasy.

Zo štrnástich prítomných poslancov súhlasili všetci s novelizáciou všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany.

Mestská samospráva odpustením dane na dobu troch mesiacov od 15. júla do 15. októbra 2020 chce uľahčiť zvládnutie nepriaznivej finančnej situácie poskytovateľom pohostinských služieb, ktorí pre pandémiu koronavírusu v dôsledku povinného zatvorenia prevádzok utrpeli značné deficity v príjmoch.

Ide o nemalú sumu, pretože za umiestnenie prevádzky alebo exteriérového sedenia (terasy) pred kaviarňou, reštauráciou alebo pohostinstvom v období od 1. mája do 30. septembra je poplatok 0,22 eura za štvorcový meter na deň v centre mesta a 0,12 eura v okrajových častiach. Mimo letnej prevádzky v období od 1. októbra do konca apríla platia prevádzkovatelia za svoje terasy v srdci mesta 0,12 eur a mimo centra 0,06 eur na deň za štvorcový meter. K dnešnému dňu je na území mesta zriadených 34 terás.

Podnikateľom, ktorí museli svoje prevádzky zavrieť na základe epidemiologických opatrení z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska tak radnica pomôže eliminovať vzniknuté straty.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972