Na otázky k pálčivej téme odpovedal Úrad Trnavského samosprávneho kraja iba stručným stanoviskom. Z výsledkov práve prebiehajúcich kontrol podľa neho vyplynú príslušné opatrenia.

internat spse

Napriek tomu, že sťahovanie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej je už dlhšie verejným tajomstvom, zriaďovateľ doteraz nič nepotvrdil. Žiaci by sa mali od školského roka 2015/16 učiť v priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej. Internát pri Kolonádovom moste, známy ako Loger vila, bude vraj zatvorený už od septembra. Na aký účel má historická budova v lukratívnej lokalite potom slúžiť, Úrad TTSK neprezradil: „V čase letných prázdnin štandardne prebiehajú kontroly v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Z analýz výsledkov týchto kontrol v mesiacoch september – október vyplynú príslušné opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať k optimálnej využiteľnosti nielen škôl so sídlom v Piešťanoch, ale všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.“

Podľa neoficiálnych informácií má v Loger vile zostať v prevádzke iba kuchyňa. Ako ubytovacie zariadenie údajne nemôže slúžiť kvôli poschodovým posteliam, ktoré nie sú v súlade s hygienickými štandardmi.

Neznámy je aj osud hlavnej budovy školy na Námestí SNP. O predaji oboch objektov by muselo rozhodnúť krajské zastupiteľstvo. Komplex, ktorý zostal po Strednom učilišti vodohospodárskom na Komenského ulici, sa však župe nedarilo predať roky. Za symbolickú sumu ho odkúpil v tomto roku štát, ktorý tam chce presťahovať niektoré úrady.

Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972