Connect with us

Aktuality

Podľa hlavného kontrolóra mesto zaplatilo ŠHK za štyri roky skoro 120-tisíc eur navyše

Published

on

Hlavný kontrolór Martin Svorad v správe o výsledku kontroly dodatku zmluvy medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany tvrdí, že klub dostal počas posledných štyroch rokov navyše skoro 120-tisíc eur. Mesto eseročke preplácalo faktúry za médiá aj s daňou z pridanej hodnoty. Pritom nájomca zimného štadiónu je platiteľom DPH a daň si môže uplatniť. Správu predložil na júnovom zasadnutí zastupiteľstva.

Podľa zmluvy z roku 2006 medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, ktorá má v súčasnosti už desať dodatkov, sa nájomca zimného štadiónu  zaviazal  prihlásiť sa k odberu médií u príslušných dodávateľov. Prenajímateľ sa zasa zaväzuje, že bude uhrádzať skutočné náklady na médiá počas trvania tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálne do výšky 149 373,- EUR ročne, v rokoch 2016 až 2018 max. do výšky 199 373,- EUR ročne. Médiá malo mesto preplácať na základe žiadosti ŠHK predloženej spolu s kópiami mesačných zálohových faktúr.

Advertisement
Hello GPT

Kontrolór vo svojej správe tvrdí, že počas kontrolovaného obdobia štyroch rokov 2016 – 2019 mesto hradilo eseročke sumy aj s daňou z pridanej hodnoty nad rámec dohody. Odvoláva sa pritom na opatrenie ministerstva financií o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a zákon o dani z príjmov. Podľa neho „skutočnými nákladmi“ za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné u platiteľa DPH, je základ dane uvedený na faktúre vystavenej dodávateľmi. 

Z pohľadu mesta je ale vraj skutočným nákladom aj daň z pridanej hodnoty, pretože mesto nie je platcom DPH. Preto uhrádza faktúry za energie vrátane dépeháčky a zistenia kontrolóra považuje za nesprávne.  Ten však tvrdí, že Mesto Piešťany okrem platby DPH navyše prekročilo zmluvne dohodnutú výšku úhrad kumulatívne o sumu 5.282,33 € (viď tabuľka):

Advertisement
Hello GPT

Správa aj s ďalšími „zaujímavosťami“

Správa  obsahuje aj ďalšie fakty, ako nepredloženie vyúčtovacích faktúr nájomcom, čo znamená, že mesto v kontrolovanom období nemalo prehľad o reálnej výške nákladov na energie. Ďalej napríklad skutočnosť, že podľa  dokladov má nájomca zimného štadióna s dodávateľmi „médií“ dohodnutý spôsob fakturácie za reálnu spotrebu. Teda nie formou zálohových faktúr s následným vyúčtovaním prostredníctvom vyúčtovacích faktúr, ako je uvedené v poslednom dodatku zmluvy s mestom.

Kontrolór požiadal o vyjadrenie aj odbor ekonomiky a podnikania mestského úradu, žiadne však nedostal. Vedenie odboru právneho a klientskeho centra poslalo nasledovné stanovisko: „K DPH sa neviem vyjadriť. Postup platenia bol dohodnutý oboma zmluvnými stranami a sa uplatňuje od roku 2004. Nemám vedomosť o tom, že by to nebolo správne.“

Advertisement
Hello GPT

Podľa Martina Svorada by si mesto malo od nájomcu financie, uhradené nad rámec dodatku zmluvy, vyžiadať späť  a ďalej postupovať striktne v zmysle dohodnutých podmienok.

-red- Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: L. Turňa

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články