Tento rok je akosi všetko skôr. Skôr dozrieva obilie, hrozno a aj podenky prišli oproti minulému roku skôr. Opäť ich láka svetlo Kolonádového mosta. Už niekoľko večerov tu dotancujú svoj svadobný tanec a zomrú. Ich život ako dospelých jedincov je veľmi krátky.

Latinský názov radu podenky je Ephemeroptera. Odvodený je od gréckeho slova efeméros, teda “krátko žijúci, mizivý” (efemérny). „Taký je presne život podenky v tomto štádiu, pričom ako každý hmyz prechádzajú viacerými štádiami. Samička po oplodnení do vody znáša vajíčka, s ktorých sa po krátkom čase liahnu larvy. Tie predstavujú významný zdroj potravy pre ryby. Vývoj lariev trvá, v závislosti od druhovej príslušnosti až desať mesiacov. Na konci tohto štádia sa priamo z lariev liahnu dospelé jedince, imága, alebo lietajúce larvy, subimága (podobajú sa na dospelé podenky, ale ešte raz, behom niekoľkých hodín zvlečú chinínovú vonkajšiu schránku),“ hovorí Dušan Knap z Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj.

„Dospelé jedince žijú len niekoľko hodín, spravidla počas noci. Nie sú schopné prijímať potravu. Jediné, čo im ich pud prikazuje je v rojoch tancovať nad vodnou hladinou a nájsť si vhodného partnera opačného pohlavia. Po milostnom akte samičky nakladú na hladinu rieky vajíčka a spolu so samčekmi letia za svetlom, kde hromadne hynú. Tým sa však život podeniek neskončil, práve naopak, opäť sa začal. Pod hladinou rieky sú nakladené milióny vajíčok a cyklus života pokračuje,“ vysvetľuje D. Knap.

Podenky pripravujú aktuálne netradičné večerné divadlo. Niektorí pre ich prítomnosť na Kolonádový most nechcú ani vkročiť, iní si užívajú zaujímavé predstavenie. Aj dnes večer ho budete môcť vidieť.


-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972