Podchod pod železničnou traťou na Vrbovskej ceste pripravujú Železnice Slovenskej republiky po rokoch opäť na kolaudáciu. Nedávno dali železničiari ešte raz podchod vymaľovať a už len sústreďujú potrebné dokumenty. Odovzdať ho do správy a údržby mestu plánujú v prvých mesiacoch roka 2016. 

20151221_145054„V súčasnej dobe prebieha v spolupráci s Mestským úradom v Piešťanoch konanie smerujúce ku kolaudácii uvedeného stavebného objektu a jeho odovzdaniu do správy a údržby,“ uviedla Katarína Martinkovičová z komunikačného odboru ŽSR.  „Pred samotným začatím kolaudačného konania je nutné zosúladiť medzi Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR)  a Mestom Piešťany príslušné zmluvné dokumenty upravujúce právne náležitosti, resp. podmienky pre odovzdanie a prevzatie tohto stavebného objektu.“

Dôvodom, prečo  konanie trvá tak dlho, keďže podchod bol postavený ešte v roku 2008, bolo podľa vyjadrenia železníc potreba dodržania zákonného postupu a vyjadrenia dotknutých organizácií. „ Neprimerane dlhé obdobie od ukončenia stavebných prác až po plánované odovzdanie podchodu (január/február 2016) bolo spôsobené predovšetkým splnením legislatívnych podmienok – dodržanie zákonných postupov a procesov v rámci kompletizácie dokladovej časti, resp. sprievodnej dokumentácie ako nevyhnutnej súčasti pred oficiálnym požiadaním stavebného úradu o kolaudáciu. O kolaudáciu môže byť požiadané, ako sme uviedli, ihneď po odsúhlasení vzájomných zmluvných dokumentov a po predložení vyjadrení dotknutých organizácií, ktoré medzičasom stratili svoju platnosť. Uvedená druhá podmienka už bola splnená.“

podchodV polovici decembra bol podchod vymaľovaný, medzitým sa však na ňom znovu podpísali vandali.  „Vzhľadom k neustálemu prejavu vandalizmu, ŽSR opätovne zabezpečujú na vlastné náklady vymaľovanie podchodu, pričom nemožno vylúčiť, že do doby začatia odovzdávacieho a preberacieho konania sa znovu nevyskytnú prejavy podobného charakteru. Rovnako nemožno vylúčiť stanovenie podmienok zo strany Mesta Piešťany pre prevzatie podchodu na dodatočné úpravy/opravy, ktoré budú musieť ŽSR zabezpečiť na vlastné náklady,“ myslí si Katarína Martinkovičová.  Naposledy maľovali podchod v auguste 2014, farba však nebola odolná proti sprejom. Aj keď súčasný náter už má vraj antigraffiti povrch, „kreatívni“ sprejeri to skúšajú aj inak.

20151221_14513020151221_145145Odovzdanie stavby po jej ukončení v roku 2008 skomplikovali rôzne nedostatky, ktoré železnice postupne odstraňovali – kvôli vode, ktorá stála v najnižších miestach, vybudovali kanalizačné vpuste, spoločne s políciou vyznačili časť pre chodcov a cyklistov, pridali aj zrkadlá a zmiernili strmý sklon vstupu z mestskej strany.

Prechádzanie pod železnicou najmä chodcom ešte občas komplikujú rútiaci sa cyklisti, ktorí nerešpektujú dopravné značenie a vyhradený pás. Kolaudácia je však už naozaj len otázkou pár mesiacov a s ďalšími zásadnými zmenami sa pri nej počíta, preto je aj bude namieste najmä – ohľaduplnosť všetkých, ktorí podchod využívajú.

Po odovzdaní stavby prejde podchod do majetku mesta a starať sa oň budú  Služby mesta Piešťany.

-ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972