V dusnej atmosfére minuloštvrtkového mestského zastupiteľstva odzneli aj informácie o podaní trestného oznámenia na primátora Miloša Tamajku a viceprimátora Michala Hyneka v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi obyvateľov mesta Piešťany. V diskusii potvrdil informáciu aj hlavný kontrolór Peter Konečný. Malo ísť o podanie obyvateľa v súvislosti s medializovanými infomáciami o úniku osobných údajov obyvateľov mesta zo zariadení Mestského úradu v Piešťanoch. Generálna prokuratúra ani Okresná prokuratúra Piešťany k utorku 24. marca  takéto podanie nezaevidovala, naopak podanie v tomto duchu dostal Úrad pre ochranu osobných údajov.

IMG_5003_hynek tamajka

Informáciu nám potvrdil Dávid Zubko z Úradu pre ochranu osobných údajov SR. „Každý doručený podnet, resp. návrh na začatie konania úrad individuálne posúdi a na základe zákonom určených podmienok pristúpi buď k jeho odloženiu alebo začne konanie,“ uviedol.

Sprostredkovane sme dostali do redakcie mail zo stredy 18. marca, ktorý bol adresovaný primátorovi a viceprimátorvi a v kópii doručený poslancom MsZ, kde jeho autor píše, že podáva na primátora ako štatutára mesta a tiež viceprimátora trestné oznámenie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi obyvateľov mesta Pieštan. O potvrdenie informácií v emaili sme požiadali jeho autora, ktorý doposiaľ spätne nereagoval.

REKLAMA

banner-marec01

Zisťovali sme, či  Generálna prokuratúra SR zaregistrovala podanie, o ktorom sa hovorilo na zastupiteľstve a vo vyššie spomenutom emaili. „Podanie, na ktoré sa pýtate, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky k dnešnému dňu t. j. 23. 3. 2015 neeviduje,“ uviedla hovorkyňa Andrea Predajňová. Rovnaká odpoveď prišla k 24.3. aj z Okresnej prokuratúry v Piešťanoch.

Incidentu ohľadom možného úniku osobných údajov sa týkala aj včerajšia debata v Piešťany TV, do ktorej pozvali jej organizátori okrem vedenia mesta aj poslancov Ivetu Babičovú a Tomáša Hudcoviča. Primátor ani jeho zástupca sa diskusie nezúčastnili a tak k téme debatovali iba pozvaní členovia mestského zastupiteľstva. V diskusii okrem iného  Iveta Babičová spomenula novú informáciu, že  vedenie mesta porušilo taktiež smernice týkajúce sa nakladania s finančnými prostriedkami tým, že nakúpilo externé harddisky bez predchádzajúcej predbežnej finančnej kontroly a podľa všetkého aj bez prieskumu trhu, alebo iného procesu obstarania. Mestský úrad nakúpil takýmto spôsobom harddisky v cene okolo tisíc eur. Zaujímavosťou bolo, že prvý z nich bol kúpený za hotové v jednej z piešťanských elektropredajní v sobotu 7. marca po ôsmej večer.

-red-, Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972