Súčasťou projektu, ktorý sa uchádza o dotáciu z programu Zelené oázy, je výsadba malého mestského sadu starých ovocných odrôd a zriadenie verejného kompostoviska v Starých Piešťanoch. Tento nápad môžete podporiť hlasovaním na adrese oazy.sk.

Na mestskom pozemku na ulici Pod Párovcami, smerom k Hotelovej akadémii Ľ. Wintera, môže vzniknúť mestský sad, ktorého súčasťou budú mišpule, josty, muchovníky, dule, jabloň aj trvalkový záhon. Donedávna tam boli plechové garáže, nahradiť by ich malo aj kompostovisko, ježník a hmyzie domčeky.

„Bude to veľmi pekné, živé a biodiverzné. Navyše je to projekt, ktorý každý z vás môže zjesť,“ hovorí Lívia Gažová, ktorá pri príprave výsadby mestského sadu spolupracuje s odborníkmi z projektu Bielokarpatský ovocný poklad.

Každý, kto chce tento nápad podporiť svojim hlasom, môže kliknúť na oazy.sk/hlasovanie/. Názov projektu je Od garáží k sadu. Pred hlasovaním je potrebné zadať e-mailovú adresu, na ktorú príde overovací kód (niekedy ho treba hľadať v nevyžiadanej pošte).

Text a foto: Martin Palkovič

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972