Connect with us

Aktuality

Počet spadnutých stromov v parku rastie, je nutné jasne povedať ako ďalej

Published

on

Mesto Piešťany vynakladá ročne na údržbu zelene viac ako pol milióna eur. Deje sa tak predovšetkým prostredníctvom Služieb mesta Piešťany.  Piešťany sa pýšia titulom mesto zelene a stromov, avšak stav mnohých z nich nie je optimálny. Pri búrkach a silnom vetre v posledných rokoch začína padať stále viac stromov. Zlá situácia je predovšetkým v Mestskom parku, kde tento rok spadli už štyri. Jeden z pádov sa odohral aj v tesnej blízkosti ľudí, pričom sa našťastie nikomu nič nestalo, avšak táto udalosť bola zdvihnutým varovným ukazovákom.

V roku 2016 bolo v parku vyrúbaných sedem stromov zo zdravotných dôvodov a jeden ďalší spadol, v tomto roku už SMP evidujú štyri spadnuté stromy a realizovaných bolo rovnako sedem výrubov. Medzi stovkami stromov sa môže tento počet zdať zanedbateľný, ale kameňom úrazu je práve údržba a výruby týkajúce sa množstva prestarnutých drevín v havarijnom stave, ktoré hrozia pádom.

Podľa riaditeľky Služieb mesta Piešťany Hany Dupkaničovej je balík peňazí týkajúci a údržby 17 hektárov Mestského parku súčasťou rozpočtu na celú zeleň v meste, ktorá predstavuje približne 120 hektárov.  O zlej situácii so stromami v Mestskom parku sa hovorí už niekoľko rokov. Aj preto bola v roku 2012 zrealizovaná architektonická súťaž na obnovu parku, kde uspel návrh kolektívu autoriek Ivany Kučírkovej, Dominiky Letkovej, Kláry Nepustilovej a Evy Teplickej. Vznikol projekt, ktorý však pre veľké investičné náklady presahujúce štyri milióny eur zatiaľ nebol zaradený k realizácii v rozpočte mesta. 

Predovšetkým zo strany Služieb mesta Piešťany, ktoré sa o park starajú, bola iniciatíva rozčleniť jestvujúci projekt na čiastkové segmenty a etapy, tak aby sa dal realizovať postupne vrámci finančných možností mesta. Autorky projektu sa so zástupcami Mesta Piešťany stretli v apríli 2016, keď boli na rokovanie s účasťou viacerých zainteresovaných strán, vyzvané na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva z februára 2016, ktoré predkladali poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany. Mestskému úradu ukladalo „zabezpečiť rozčlenenie projektu obnovy mestského parku do menších etáp v spolupráci s autorkami projektu tak, aby bola postupne realizovateľná“. Ďalšie rokovania ani kroky podľa vyjadrenia Evy Teplickej nenasledovali.

„Predmetom bola diskusia nad možným spôsobom postupnej realizácie obnovy parku. Prítomní sa predbežne dohodli na ďalšom rokovaní. To sa už následne neuskutočnilo, takže nevieme, v akom stave je to v súčasnosti. Ako autori projektu obnovy parku sme stále pripravení pomôcť realizovať kroky, ktoré boli navrhnuté v projektovej dokumentácii. Faktom je, že park bol už v roku 2014 v havarijnom stave. Chýba mladá generácia stromov, ktorá v budúcnosti nahradí prestarnuté jedince. Výruby boli celoplošne zastavené. Bez nich však nie je možné park revitalizovať. Projekt obnovy sa podľa spracovanej projektovej dokumentácie v súčasnosti nerealizuje. Pokiaľ máme správne informácie, všetky úpravy a zmeny prebiehajúce v parku v súčasnosti spadajú do bežnej údržby na jestvujúcich vegetačných prvkoch. Nové výsadby sa nerealizujú, park ešte viac starne a tak je jeho budúcnosť vážne ohrozená,“ uviedla vo svojej odpovedi krajinná a záhradná architektka Eva Teplická.

Podľa nej tiež v prípade opätovného otvorenia témy obnovy parku, bude potrebné aktualizovať inventarizáciu drevín vo väzbe na už odstránené dreviny a s ohľadom na ich súčasný stav. Bude potrebné identifikovať aktuálny počet stromov, nutných výrubov a samozrejme aktualizovať projektovú dokumentáciu. Obnova historicky cenného a zároveň chráneného parku zostáva nateraz otázna, jasné je však to, že kvôli svojej finančnej náročnosti bude musieť byť určite realizovaná postupne vo viacerých etapách.

Do článku sme chceli zakomponovať aj pohľad kompetentných z Mesta Piešťany na túto tému a plán obnovy parku, avšak odpovede na otázky, ktoré sme adresovali hovorkyni Eve Bereczovej 24. októbra, sme ani po mesiaci nedostali. Možné je tak povedať len to, že v pripravovanom rozpočte na rok 2018 je na položke Revitalizácia – mestský park naplánovaných 50 000 eur. Tento rok Mesto Piešťany zabezpečilo dodávateľsky ošetrenie stromov v okolí detského ihriska, mohutných topoľov na okraji mestského parku a líp na ulici Pod Párovcami. Ich životnosť sa tak predĺžila o pár rokov, avšak zdravotný stav stromov v topoľovej aleji nie je dobrý. Podľa odborníkov skôr, či neskôr bude musieť dôjsť k jej výrubu a nahradeniu novými stromami.

-lt- Ilust. foto: SMP, -th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články