Počet odborníkov, ktorí majú radiť poslancom, sa znižuje

Počet odborníkov, ktorí majú radiť poslancom, sa znižuje

24. januára 2019 Off Od PNky.sk

Noví poslanci budú na svojom rokovaní na konci januára voliť členov odborných komisií mestského zastupiteľstva. Počet komisií po novom v decembri minulého roka znížili z desiatich na päť a zvýšili počet členov zo sedem na deväť. Celkovo je tak v odborných komisiách, ktoré sú poradným orgánom zastupiteľstva, 45 miest. Podľa zverejneného návrhu je z radov odbornej verejnosti navrhnutých 29 členov, ostatné miesta v komisiách obsadili samotní poslanci. Na konci predošlého volebného obdobia pôsobilo v komisiách 54 členov z radov verejnosti. Z prihlásených záujemcov z radov odborníkov vyberali navrhnutých členov poslanci v každej komisii za interne stanovených podmienok.

Pre aktuálne volené obdobie bola zlúčená komisia pre legislatívu a právo s komisiou pre financie a podnikanie, pričom za jej členov sú z radov odbornej verejnosti navrhnutí Lukáš Selecký, Lucia Ďuračková, Patrik Petráš, Rastislav Keller, Adriana Ručkayová a Andrej Kollárik. Z poslancov sú už členmi komisie Dott. Andrej Klapica (predseda), Ing. Zuzana Svrčeková (podpredseda) a Ing. Mgr. Michal Bezák.

Z niekdajšej komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, komisie pre výstavbu a dopravu a komisie pre životné prostredie vznikla po novom komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Z verejnosti sú do komisie navrhnutí Michal Veselý, Ľubomír Streicher, Peter Haring, Radomíra Škodná a Eva Rohoňová. V komisii sú už od ustanovujúceho MsZ v aktuálnom volebnom období Ing. Remo Cicutto (predseda), Michal Fiala (podpredseda), Ing. Zuzana Svrčeková a Mgr. Roman Chudý.

Ďalšou komisiou, ktorá má radiť poslancom je komisia pre školstvo, mládež a kultúru. V minulosti existovali dve komisie – komisia pre školstvo a mládež a komisia pre kultúru a názvoslovie. Navrhnutými členmi z radov verejnosti sú Alica Kucharovič, Michal Staško, Dominika Rusnáková, Ingrid Galková, Viera Mikesková a Lukáš Mencl. Z poslancov majú v komisii pôsobiť Ing. Iveta Babičová (predseda), Martin Valo (podpredseda) a PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

Komisia pre šport a rekreáciu dostala do vienka po novom aj cestovný ruch a jej aktuálny názov je Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch. Nominovaní sú do nej Peter Bohuš, Martina Hrdinová, Ladislav Lacko, Marcel Martinkovič a Zuzana Hadvigová. Poslanci majú byť v tejto komisii štyria – Mgr. Jozef Drahovský (predseda), Mgr. Ján Stachura (podpredseda), Ing. Jozef Mičura a Jaroslav Rybárik.

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie zostáva v pôvodnom rozsahu a zameraní. Navrhnutí sú do nej Igor Gloss, Marcela Vrbová, Marcela Sedláková, Alena Heřmánková, Veronika Schmidtová a Katarína Krutelová. Z poslancov sú členmi komisie Mgr. Martin Cifra (predseda), Mgr. Ján Krupa (podpredseda) a Mgr. Matúš Kromholc.

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, pričom komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

-th-