Noví poslanci budú na svojom rokovaní na konci januára voliť členov odborných komisií mestského zastupiteľstva. Počet komisií po novom v decembri minulého roka znížili z desiatich na päť a zvýšili počet členov zo sedem na deväť. Celkovo je tak v odborných komisiách, ktoré sú poradným orgánom zastupiteľstva, 45 miest. Podľa zverejneného návrhu je z radov odbornej verejnosti navrhnutých 29 členov, ostatné miesta v komisiách obsadili samotní poslanci. Na konci predošlého volebného obdobia pôsobilo v komisiách 54 členov z radov verejnosti. Z prihlásených záujemcov z radov odborníkov vyberali navrhnutých členov poslanci v každej komisii za interne stanovených podmienok.

Pre aktuálne volené obdobie bola zlúčená komisia pre legislatívu a právo s komisiou pre financie a podnikanie, pričom za jej členov sú z radov odbornej verejnosti navrhnutí Lukáš Selecký, Lucia Ďuračková, Patrik Petráš, Rastislav Keller, Adriana Ručkayová a Andrej Kollárik. Z poslancov sú už členmi komisie Dott. Andrej Klapica (predseda), Ing. Zuzana Svrčeková (podpredseda) a Ing. Mgr. Michal Bezák.

Z niekdajšej komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, komisie pre výstavbu a dopravu a komisie pre životné prostredie vznikla po novom komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Z verejnosti sú do komisie navrhnutí Michal Veselý, Ľubomír Streicher, Peter Haring, Radomíra Škodná a Eva Rohoňová. V komisii sú už od ustanovujúceho MsZ v aktuálnom volebnom období Ing. Remo Cicutto (predseda), Michal Fiala (podpredseda), Ing. Zuzana Svrčeková a Mgr. Roman Chudý.

Ďalšou komisiou, ktorá má radiť poslancom je komisia pre školstvo, mládež a kultúru. V minulosti existovali dve komisie – komisia pre školstvo a mládež a komisia pre kultúru a názvoslovie. Navrhnutými členmi z radov verejnosti sú Alica Kucharovič, Michal Staško, Dominika Rusnáková, Ingrid Galková, Viera Mikesková a Lukáš Mencl. Z poslancov majú v komisii pôsobiť Ing. Iveta Babičová (predseda), Martin Valo (podpredseda) a PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

Komisia pre šport a rekreáciu dostala do vienka po novom aj cestovný ruch a jej aktuálny názov je Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch. Nominovaní sú do nej Peter Bohuš, Martina Hrdinová, Ladislav Lacko, Marcel Martinkovič a Zuzana Hadvigová. Poslanci majú byť v tejto komisii štyria – Mgr. Jozef Drahovský (predseda), Mgr. Ján Stachura (podpredseda), Ing. Jozef Mičura a Jaroslav Rybárik.

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie zostáva v pôvodnom rozsahu a zameraní. Navrhnutí sú do nej Igor Gloss, Marcela Vrbová, Marcela Sedláková, Alena Heřmánková, Veronika Schmidtová a Katarína Krutelová. Z poslancov sú členmi komisie Mgr. Martin Cifra (predseda), Mgr. Ján Krupa (podpredseda) a Mgr. Matúš Kromholc.

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, pričom komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972