Ku koncu roka 2020 mali Piešťany 27 610 obyvateľov. Oproti údaju k 1. januáru 2020, kedy žilo v meste 27 790 ľudí, je to pokles o 180 obyvateľov.

Z mesta sa odsťahovalo 465 ľudí, čo je viac ako tých, ktorí sa v našom meste rozhodli bývať. Nových obyvateľov s trvalým pobytom pribudlo 362. Z celkového počtu obyvateľov je viac žien, ktorých je 14 696. Mužov je 12 914.

Oproti januáru 2011, kedy mali Piešťany 29 172 obyvateľov, je to pokles za desať rokov o 1 562 obyvateľov mesta.

V našom meste sa v roku 2020 narodilo 224 detí a zomrelo 357 ľudí. Oproti predošlému roku 2019 je menej narodených detí (226) a viacej zomrelých (302).

V Piešťanoch žijú dvaja obyvatelia, ktorí majú 100 a viac rokov. 58 obyvateľov Piešťan má viac ako 90 rokov. Najstarším obyvateľom je 101-ročná žena. Najstarší muž má 99 rokov.

Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972