Portál Odkaz pre starostu primárne slúži na to, aby mohli obyvatelia miest nahlasovať problémy vo svojom okolí a zjednodušeným spôsobom ich dávať na vedomie samospráve. V Piešťanoch funguje táto digitalizovaná podoba od konca apríla roku 2013. Za posledný rok stúpol počet podnetov označených ako „nevyriešené“ na 70 prípadov, pričom od spustenia stránky je ich dohromady 121. Väčšina z nich sa týka dopravného značenia, parkovania, či rôzneho porušovania pravidiel cestnej premávky. 

IMG_6000_resize

Doprava v meste leží zjavne na srdci mnohým obyvateľom, nakoľko na stôl rokovania Komisie pre výstavbu a dopravu, ktorá sa uskutočnila v pondelok sa tiež dostalo hneď niekoľko podnetov od občanov. Riešila sa jednosmerná doprava v centre i v okolí základnej školy na Brezovej ulici, preberali sa tiež problémy s parkovaním na Royovej.

Obyvateľ mesta napríklad navrhoval vytvorenie vnútorného jednosmerného okruhu v centre mesta. Podľa zaslaného textu by sa touto organizáciou dopravy výrazne zjednodušila premávka na dotknutých uliciach, ale zároveň by pribudli parkovacie miesta. Jednosmerná premávka by začínala na kruhovom objazde pri Auparku, pokračovala by cez Rázusovu ulicu na Poštovú a Kollárovu, pričom by zjednosmernila aj časť Teplickej smerom späť k Auparku.

Tento návrh členovia komisie nepodporili, nakoľko Teplickou ulicou prechádzajú autobusy mestskej hromadnej dopravy. Navyše takýto okruh by podľa diskusie mohol spôsobiť problémy pri zásahoch záchranných zložiek a prípadná dopravná nehoda by ochromila dopravu v celej zóne.

-lt/foto: Martin Palkovič, lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972