Počas Dňa bielej palice figurantovi zastavilo 96 % vodičov

Počas Dňa bielej palice figurantovi zastavilo 96 % vodičov

14. októbra 2016 Off Od PNky.sk

V Piešťanoch, podobne ako v ďalších štyridsiatich deviatich slovenských mestách, sa v piatok 14. októbra dopoludnia uskutočnila dopravno-výchovná akcia pri príležitosti Dňa bielej palice. Poučné podujatie už po siedmy krát zorganizovala Únia nevidiacich Slovenska. 

IMG_9782

V Piešťanoch prebiehala akcia pri zimnom štadióne na Hlbokej ulici od desiatej do dvanástej doobeda. „Deň bielej palice slúži na to, aby sa zrakovo postihnutí presvedčili, ako sú vodiči voči nim ohľaduplní, najmä pri prechádzaní cez cestu. Dá sa povedať, že vodiči boli pomerne pozorní. Patrí im vďaka, že si všímajú takto hendikepovaných ľudí,“ povedala Eva Pastorková.

Figurant s postihnutím zraku pred priechodom pre chodcov palicou signalizoval úmysel prejsť cez cestu. „Keď chce nevidiaci prejsť cez cestu, musí s paličkou zaklopať na priechode pre chodcov, vystrčiť ju pred seba a čakať,“ ozrejmila Elena Hlavnová. Dobrovoľníci si poznačili, či ten-ktorý vodič figurantovi zastavil, alebo pokračoval v jazde cez priechod. Počas našej prítomnosti viacerí vodiči figuranta včas zaregistrovali, no napriek tomu pokračovali v jazde nezmenenou rýchlosťou. Keďže ide o výchovnú akciu, o niekoľko desiatok metrov ďalej stojaci policajti vodičov nepokutovali, ale len napomínali.

IMG_9795

Za dve hodiny zaznamenali dobrovoľníci v súvislosti s akciou 314 áut, z ktorých 298 figurantovi zastavilo – znamená to, že z celkového počtu vodičov nezastavili 4%. V porovnaní s minulým rokom ide po zaokrúhlení o rovnakú cifru, napriek tomu dobrovoľníci z Únie cítia zlepšenie správania na strane vodičov.

-vv-