Viac ako týždeň odvtedy čo Trnavská vodárenská spoločnosť musela presmerovať tok prúdenia vody vo vodovodnom systéme v Piešťanoch pre viaceré poruchy na výtlačnom potrubí do vodojemu v Moravanoch nad Váhom, sa obyvatelia Piešťan stále sťažujú na špinavú znečistenú vodu.

Najviac podnetov prichádza z lokality ulice A. Hlinku, ale ani na A. Trajane, či na sídlisku Juh, nie je všetko v poriadku. Technická riaditeľka TAVOS-u hovorí, že ak situácia pretrváva, problém musí byť na vnútorných rozvodoch, inak si nevedia vysvetliť, že je voda stále zakalená. Obyvateľom už dochádza trpezlivosť.

„Už týždeň tečie studená voda znečistená vraj usadeninami z potrubia. Je možné, aby po týždni používania vody v domácnostiach stále boli vo vode sedimenty z potrubia?Čiastočky sa dajú rozotrieť a majú hnedú farbu. Je to nechutné. Všetci sa vyjadrujú, že je to v poriadku, no v poriadku by bola voda bez pevných čiastočiek,“ napísala nám v piatok obyvateľka z A. Hlinku, ktorá má takto špinavú studenú vodu a svoje tvrdenia podoprela fotografiami z piatka rána.

V sobotu dopoludnia sa sťažovala ďalšia obyvateľka z A. Hlinku: „Neviem, či by som tento mesiac nemala namiesto vodárňam platiť kúpeľom, kedže nám tečie piešťanské bahno z vodovodu.“ 

Rovnako tak v sobotu dopoludnia pretrvával problém na Brezovej ulici, odkiaľ prišli ďalšie fotografie ilustrujúce situáciu.

So žiadosťou o reakciu sme opäť oslovili Trnavskú vodárenskú spoločnosť. Technicko-prevádzková a investičná riaditeľka Barbora Blahová reagovala v piatok: „Máme od včera poobedia kompletné výsledky rozborov vody, ktoré boli realizované v pondelok 12.02.2018 od 10,00 do 12,45 hod. na nasledovných odberných miestach: Reštaurácia Semafor, ul. A. Hlinku 54/53, Nemocnica, Winterova ul., Reštaurácia Slovenský dvor, ul. Adama Trajana 6, Piváreň Český budík, ul. Teplická. Všetky vzorky vody vyhoveli vo všetkých ukazovateľoch. Pokiaľ takýto problém pretrváva, je to pravdepodobne spôsobené zanesením vnútorných rozvodov – stúpačiek. Mali sme informácie, že sa prevažne jednalo o rozvody teplej vody, z ktorých tiekla ešte zakalená voda. Toto je už vecou správcu bytového domu, predpokladám. Viac k problematike neviem uviesť, voda vo verejnom vodovode je nezávadná. Informovali sme aj RÚVZ. Žiadne zásahy do vodovodnej siete sme od minulého týždňa nerealizovali.“

Odberatelia sa sťažovali na to, že sedimenty sa nachádzajú v studenej i teplej vode. Svoje vyjadrenie k problematike nám zaslali aj zástupcovia Bytového podniku, ktorý je správcom bytov a je zodpovedný za dodávky teplej vody. „Bytový podnik Piešťany, s.r.o. zaznamenal podnety od občanov, ktoré súviseli s viacerými poruchami na vodovodnej sieti spoločnosti TAVOS, a.s., ktoré sa vyskytli v popoludňajších hodinách dňa 09.02.2018. Následkom týchto porúch došlo k zhoršeniu senzorických vlastností vody. Podľa hlásení občanov mesta Piešťany a následnom prešetrení našou spoločnosťou, bola voda znečistená na sídlisku A. Trajana, Juh a Valova. Nakoľko pri poruche, ktorá bola spôsobená spoločnosťou TAVOS, a.s. došlo aj k zaneseniu našich rozvodov, bezodkladne sme pristúpili k čisteniu filtrov, čisteniu ohrevov teplej vody, doskových výmenníkov tepla, k čisteniu filtrov pred čerpadlami v obytných domoch a kotolniach. V súčasnosti neevidujeme žiadne podnety od občanov mesta Piešťany, avšak v prípade problémov so zhoršenou kvalitou teplej vody, okamžite pristúpime k opätovným prácam v uvedených vykurovacích zónach,“ informoval riaditeľ Bytového podniku Vilam Hubinský. 

Napriek tomu, že sťažnosti obyvateľov   pretrvávajú, situácia nie je stále doriešená. Na otázku koľko sa môžu ešte objavovať sedimenty vo vode, sme od TAVOSu konkrétnu odpoveď nedostali. Jedna z obyvateliek, ktorá sa nám telefonicky sťažovala do redakcie tvrdila, že dovolať na na dispečing TAVOSu, jej trvalo viac ako hodinu, kým niekto zdvihol. Okrem iného ju zaujímalo, kde si môže nabrať vodu z cisterny. Odpoveď dostala v duchu, že v teréne sú všetky, keďže nie sú na dvore. Na otázku, kde presne sú a kde si môže nabrať čistú vodu, jej dispečer nevedel odpovedať a žiadna takáto informácia sa nenachádza ani na webovej stránke Trnavskej vodárenskej spoločnosti.

-th- Foto: -citatelia-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972