Lyžiari a snowboardisti mladší ako 15 rokov musia nosiť povinne na svahoch od 15. novembra 2015 ochrannú prilbu na hlavu. Ustanovuje to novela zákona číslo 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zmena zákona reaguje na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych tratiach. Prispieť by to malo k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úrazovosti detí a mladistvých na lyžiarskych tratiach. Finančnú pokutu v tomto prípade zákon nestanovuje, cieľom totiž nie sankcionovať, ale chrániť túto najzraniteľnejšiu skupinu – deti a mládež – na trati. V prípade jazdy bez prilby bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený zakázať im lyžovať sa na nej.

IMG_4895_resize

Používanie reflexných prvkov a ďalšie povinnosti

Bezpečnosť na svahoch pomôže posilniť aj povinné používanie reflexného bezpečnostného odevu alebo reflexných bezpečnostných prvkov u lyžiarov a snowboardistov mladších ako 15 rokov v prípade organizovanej činnosti, ako je napríklad lyžiarska škola alebo výcvik. Reflexný odev alebo prvky budú musieť deťom zabezpečiť organizátori. Povinnosť sa teda nebude vzťahovať na individuálne lyžovanie detí s rodičmi. Vymedzujú sa aj ďalšie povinnosti osôb na lyžiarskej trati. Doteraz je táto problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania sa na lyžiarskej trati vo vyhláške ministerstva vnútra.

IMG_4715_resize

Pre ilustráciu ide o povinnosti, ktoré sa týkajú okrem iného smeru jazdy, dostatočného odstupu, vchádzania na trať alebo zastavenia na trati, poskytovania pomoci pri úraze a podobne.

Príklady:
Osoba na lyžiarskej trati je povinná poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci.

Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej a neprehľadnej časti lyžiarskej trate.

Lyžiar, ktorý spadol, je povinný takéto miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.

V prípade porušenia týchto povinností bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený dotyčnej osobe zakázať činnosť na lyžiarskej trati. Okrem toho bude môcť byť za porušenie povinností uložená pokuta do 331 eur, pôjde najmä o prípady ich opakovaného či hrubého porušenia. (V prípade reflexných prvkov sa sankcie týkajú organizátorov lyžiarskeho výcviku.)

hzs-statistika

Informáciu o vyhodnotení zimnej sezóny 2014/2015 zverejnila Horská záchranná služba. Vyplýva z nej, že počas poslednej zimnej sezóny vzrástol medziročne počet zásahov Hasičskej záchrannej služby na lyžiarskych tratiach takmer o 22 percent.

-lt/Zdroj: Tlačová správa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972