Okrem správy hlavného kontrolóra, ktorú preberali poslanci viac ako dve hodiny, diskusiu vyvolal aj návrh na uznesenie o realizácii cyklotrasy Piešťany – Vrbové v telese železničnej trate. Hoci pôvodne 16. bod rokovania preložili zastupitelia na začiatok programu kvôli avizovanému vystúpeniu národného cyklokoordinátora Petra Kľučku, ten sa nakoniec k svojmu príspevku aj tak nedostal. Po dlhej diskusii poslanci návrh schválili v znení, v akom ho mesto predložilo.

IMG_3348_resize

Plénum sa o správnosti tohto kroku snažil presvedčiť najmä starosta Trebatíc Juraj Valo, ktorý argumentoval aj cestou za prácou Piešťancov do priemyselných areálov v okolí, ale tiež podmienkami možných dotácií z programu Trnavského samosprávneho kraja. Podľa neho je práve pri nich potrebné jednotné stanovisko všetkých subjektov, združených v Mikroregióne Zelená cesta, ktorými sú Piešťany, Vrbové, Krakovany a TTSK.

Za to, aby železnica zostala zachovaná a cyklochodník vybudovaný tak, aby nebolo potrebné vytrhávať koľaje, bojoval najmä poslanec Tomáš Hudcovič (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany). Ten argumentoval, že je predčasné schvaľovať realizáciu stavby na pozemkoch, ktoré stále patria železnici a navrhoval, aby v prvom kroku poslanci iba poverili mesto k „podniknutiu krokov, potrebných pre realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany – Vrbové na parcelách, na ktorých je umiestnená železničná trať“. Na navrhovanú zmenu však nakoniec nedošlo, pretože poslanci väčšinou hlasov schválili uznesenie podľa pôvodného textu.

Ako ďalší krok by teda malo nasledovať obnovenie združenia Mikroregión Zelená cesta a rokovanie so železnicami a rezortom dopravy o zrušení trate.

-red-, ilustr. foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972