Connect with us

Aktuality

Plynové potrubia v centre mesta čaká rekonštrukcia

Published

on

Centrum mesta Piešťany čaká na budúci rok rekonštrukcia plynovodov, dotknúť by sa mala Nálepkovej ulice od Kiosku Perla po Winterovu ulicu, pokračovať bude od Nemocnice Alexandra Wintera po hotel Slovan a tiež v lokalite od hotela Lipa po Pribinovu ulicu. Obyvatelia sa kvôli prácam budú musieť pripraviť na obmedzenia dodávok plynu i rozkopávky. Práce by mali byť rozdelené na viaceré etapy a ukončené budú mimo letných mesiacov júl a august, kvôli letnej kúpeľnej sezóne. Akciová spoločnosť SPP – distribúcia k obnove potrubí pristúpila z dôvodov zvýšenia ich bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok plynu.

IMG_6761_resize

„Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu vykonávame pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov v Piešťanoch,“ informoval nás o dôvodoch rekonštrukcie manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. Milan VANGA.

Rekonštrukcia plynovodov bude zrejme rozdelená na dve etapy pretože úsek ulice Winterova od Pribinovej po Kukučínovu ulicu a úsek spájajúci ulice Nálepkova – Winterova so sadom Andreja Kmeťa sú samostatné a je možné realizovať ich nezávisle. Časová postupnosť realizácie bude akciovou spoločnosťou SPP – distribúcia stanovená po výbere zhotoviteľa pred začiatkom realizácie. Viaceré časti by pritom mali byť riešené technológiou vťahovania, pri ktorej nedochádza k výrazným zásahom do cestných komunikácií a mestskej zelene.IMG_4197_nemocnica-640x427

K stavebnému povoleniu sa vyjadrovali aj viaceré orgány a spoločnosti, ktorých by sa práce mohli dotknúť, medzi inými i Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Trnavská vodárenská spoločnosť, Okresný úrad Piešťany a Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava.

„Všetky rozvodné skrine, ktoré budú nahradené novými je žiadúce osadiť tak, aby nedošlo k nadmernému poškodeniu omietkových vrstiev a murív, skrinky boli zapustené tak, aby lícovali s fasádou a spolu s rozvodmi boli opatrené vhodnou farebnou úpravou zhodnou s fasádou. Akékoľvek narušenie fasád ( omietka, náter ) bude vrátené do pôvodného stavu. Je nutné prehodnotiť pôvodné trasy plynovodov, ktoré sú umiestnené v blízkosti vzrastlých stromov tak, aby rozkopaním trás neboli narušené korene týchto stromov. Požadujeme pri trasovaní túto skutočnosť zohľadniť a zabezpečiť, aby neboli dreviny stavebnými prácami dotknuté. Upozorňujeme investora, že nebudeme súhlasiť s výrubom stromov v žiadnom z úsekov,“ píše okrem iného v stanovisku Krajský pamiatkový úrad Trnava.IMG_5325_resize

Pri technickom riešení vťahovania novobudovaného plynovodu do jestvujúceho potrubia a pri prepájaní na nový plynovod bude potrebné prerušiť odberateľom distribúciu plynu, informovaní o odstávke budú minimálne 15 dní vopred. Akciová spoločnosť SPP – distribúcia realizuje práce mimo vykurovacieho obdobia a v našom meste sa musí prispôsobiť aj jeho kúpeľnému charakteru. Jednotlivé etapy rekonštrukcie budú teda podľa stavebného povolenia realizované mimo mesiacov júl a august, práve vzhľadom na kúpeľnú sezónu.

„Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a komfortu odberateľov, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Situáciu vnímame veľmi citlivo, preto robíme všetko pre to, aby sme rekonštrukčné práce, ako aj realizáciu spätných povrchových úprav, čo najviac urýchlili a povrchy odovzdali v požadovanej kvalite. Prosíme obyvateľov dotknutých lokalít o trpezlivosť a zhovievavosť počas doby rekonštrukčných prác, doplnil Milan Vanga.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, SPP – distribúcia, a. s./Foto: archív-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články