Plošný zákaz výrubu spomaľuje aj obnovu stromového parku

Plošný zákaz výrubu spomaľuje aj obnovu stromového parku

16. decembra 2015 Off Od PNky.sk

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka po nástupe do funkcie minulú zimu pozastavil výruby stromov na mestských pozemkov. Svoje konanie zdôvodnil záchranou zdravých stromov, ktoré mali byť vyrúbané z koncepčných dôvodov. Spomalil sa tým ale i celý proces odstraňovania suchých a chorých stromov, či ich nahradenie novou výsadbou.

mp-04-03-14-1080261Platné rozhodnutie mesta z 19. novembra 2014 o výrube totiž obsahuje až 89 stromov a 13 kríkov, z ktorých väčšina je buď poškodená, chorá, rastie ako náletová drevina či vysychá. Niektoré z nich sa nachádzajú aj v areáloch škôl či sídlisk. V mestskom parku sa počítalo s výrubom približne štyroch desiatok stromov, pričom z hľadiska kompozičného – kvôli novej výsadbe ich malo byť sedem, z toho dva suché. Ďalšie dôvody výrubu uvádzané v rozhodnutí  sú napríklad aj rast v prehustenom poraste, zasahovanie do elektrických, vodovodných či kanalizačných sietí alebo nízka vitalita. Po odstránení drevín mali Služby vysadiť viac ako 400 mladých stromčekov a 400 kríkov a zabezpečiť im aj patričnú starostlivosť. Niektoré z nich už vysadili, na iné zatiaľ nemajú miesto.

Suché či choré stromy predstavujú aj potenciálnu hrozbu, o nebezpečnom padaní konárov na chodníky v mestskom parku sme písali ešte v septembri. Ich výrub sa však môže uskutočniť len v období vegetačného pokoja – od 1. októbra do konca marca. O situáciu, aký je momentálny stav v povoľovaní výrubov sa zaujímali aj poslanci mestského zastupiteľstva. V odpovedi na interpeláciu poslankyne A. Drahovskej (nezávislá – Spoločne pre Piešťany) z novembrového rokovania primátor uvádza: „Mám za to, že stromy majú byť individuálne posudzované, a to najmä zo zdravotného hľadiska. Niektoré výruby, ktoré mali Služby mesta Piešťany povolené rozhodnutím, na ktoré sa pýtate, boli priebežne povoľované. Povolený bol výrub stromov, ktoré boli v zlom zdravotnom stave a tie, o ktoré žiadali občania. Na základe dohody so Službami mesta Piešťany bude toto rozhodnutie ešte raz prerokované.“

2014-02-18-07-16-591Podľa vyjadrenia riaditeľky Služieb mesta Piešťany Hany Dupkaničovej bolo doteraz na základe priebežných povoľovaní podľa platného rozhodnutia na mestských pozemkoch skutočne odstránených 32 stromov a jedna skupina kríkov. V októbri tohto roku podali služby ďalšiu žiadosť o výrub 33 chorých alebo náletových drevín. Rozhodnutie však úrad zatiaľ nevydal – najskôr oznámil predĺženie lehoty, neskôr požadoval doplnenie podania.

Podľa posledných informácií by mali stav stromov na mestských pozemkoch, ktoré žiadajú odstrániť Služby mesta, ich odborní pracovníci opätovne prehodnotiť. Riaditeľka Hana Dupkaničová však upozorňuje, že majú len obmedzený počet zamestnancov, ktorí sa venujú výrubom. Je teda otázne, či sa im po toľkých odkladoch do konca marca podarí odstrániť aspoň časť chorých a suchých drevín, ktoré mohli byť už nahradené novými.

-red-, foto: archív