Majitelia rodinných domov by si mali preveriť svoje priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak v ňom totiž neuviedli pivnicu, môžu mať problém. Považuje sa totiž za „podzemné podlažie“ a kontrola na mestskom úrade zistila, že priznaných a zdanených pivníc je u nás akosi pomenej.

„Pri kontrole daňových priznaní bolo zistené, že v mnohých rodinných domoch nie sú zdanené pivnice. Žiadame preto daňovníkov, ktorí majú vo svojich nehnuteľnostiach podzemné podlažie a v daňovom priznaní to neuviedli, aby sa dostavili na mestský úrad – referát daní a poplatkov č.dv.33 za účelom doplnenia svojho daňového priznania,“ uvádza článok na stránke Mesta Piešťany.
Zdroj: www.piestany.sk

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972