Rekonštrukcia Krajinského mosta, týkajúca sa pilierov, by mohla začať už cez letné prázdniny. Doprava by nemala byť výraznejšie obmedzená a práce by mali byť ukončené do piatich mesiacov. Rekonštrukcia čaká aj most v Hlohovci. Od júla na ňom bude platiť zákaz prejazdu automobilov nad 12 ton. Samotné sanačné práce sa plánujú na rok 2020.

Kraj rekonštruoval a rozšíril vrchnú časť mosta v roku 2014. Už vtedy sa vedelo, že v zlom stave sú aj piliere a treba ich sanovať. O rekonštrukcii častí mosta pod vodou sa hovorí od roku 2016. Župe sa ňu podarilo získať peniaze z eurofondov, ale čas sa naťahuje pre komplikácie vo verejnom obstarávaní. Musela preto predlžovať zmluvu o možnosti čerpania prostriedkov. 

Podľa informácií od vedenia TTSK v súčasnosti bolo ukončené a následne aj schválené verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác. V priebehu mesiaca jún 2019 by mala byť podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom  a mali by začať aj stavebné práce.

Práce by mali byť ukončené do 5 mesiacov od podpísania zmluvy. Špecifikácia postupu prác, použitú technológiu prác a časový harmonogram bude možné konkretizovať po podpise zmluvy.

„Rekonštrukcia Krajinského mosta  bude pozostávať z komplexnej sanácie spodnej stavby a časti nosnej konštrukcie, čím sa obnoví stavebno-technický stav. V rámci rekonštrukcie spodnej stavby mosta sa reprofilujú časti mostovky v hlavnom mostnom poli, spodnej strany mostovky medzi krajnými pozdlžnikmi, oblúky nosnej konštrukcie vo vedľajších poliach, piliere a krajné podpery hlavného mostného poľa. Poškodenia väčšieho rozsahu sa dobetónujú, trhliny a praskliny sa zainjektujú. Drenážou sa odvodnia zásypy v krajných oporách,“ informoval župan Jozef Viskupič.

„Rekonštrukcia bude prebiehať bez uzávierky a potreby náhradnej dopravy počas stavebných prác, prípadne len s čiastočným dopravným obmedzením v podobe uzávierky jedného jazdného pruhu alebo regulácie dopravy prenosnou svetelnou signalizáciou. Čiastočná uzávierka mosta (svetelná signalizácia) bude len vo výnimočnom prípade, ak by si to vyžiadala použitá technológia na spodnej časti mosta, či prípadný žeriav na prenesenie bremien a podobne,“ povedal J. Viskupič. Týmto vyjadrením dementoval správy o tom, že most by mal byť čiastočne uzavretý počas celej doby rekonštrukcie.

-th- Foto: -ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972