Piešťany získali na škôlky milión z eurofondov

Piešťany získali na škôlky milión z eurofondov

4. apríla 2018 Off Od PNky.sk

Piešťanská radnica prostredníctvom svojej webovej stránky informovala 4. apríla, že Mesto Piešťany získalo milión z eurofondov na zateplenie dvoch škôlok a zníženie ich energetickej náročnosti. Obnovou prejdú škôlky na Považskej a Ružovej. Spoluúčasť mesta na oboch projektoch je spolu 56-tisíc eur.

Prostriedky sú z  operačného programu Kvalita životného prostredia, pričom cieľom projektov je zníženie energetickej náročnosti materských škôl. Výzva bola vyhlásená Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Na projekt zníženia energetickej náročnosti Materskej školy na Považskej ulici bolo schválených 662 236,93 eur. Mesto bude participovať sumou 34 854,58 eur. „Projekt počíta s komplexným zateplením vrátane základov, fasády a doteplenia strechy, výmenou zastaralých rozvodov a výmenou svietidiel za úsporné, vyregulovaním systému vykurovania, dobudovaním vzduchotechniky, vytvorením nových odkvapových chodníkov. Prostredníctvom stavebných úprav budovy s plochou 763,27 m2 dôjde k zníženiu spotreby energie na vykurovanie o takmer 85 percent. Po ukončení realizácie projektu bude budova škôlky s takmer nulovou potrebou energie,“ uvidela v správe hovorkyňa Eva Bereczová.

Na rekonštrukciu Materskej školy na Ružovej ulici pôjde z fondov 402 769,65 eura. Mesto sa bude podieľať sumou 21 198,40 eur.  „V tomto prípade dôjde rovnakými stavebnými úpravami ako v prípade škôlky na Považskej k zníženiu potreby energie na vykurovanie o približne 70 percent. Po ukončení realizácie projektu bude škôlka ultranízkoenergetická,“ napísala E. Bereczová.

Mesto Piešťany zvýšilo za posledné roky peniaze smerujúce do rekonštrukcií školských zariadení, avšak investičný dlh je stále enormne vysoký. V tomto roku by malo z byť na údržbu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení preinvestovaných z mestského rozpočtu viac ako 260-tisíc eur.

-red- Zdroj: www.piestany.sk