Ministerstvo pôdohospodárstva dnes zverejnilo informáciu o pridelení podpory z fondov EÚ pre budovanie cyklotrás. Celkovo získalo v prvom kole nenávratné finančné prostriedky 28 projektov a medzi nimi aj projekt Mesta Piešťany.

Piešťany tak získali na vybudovanie cyklistickej trasy medzi ulicami Dopravná a Sasinkova a cyklistického chodníka na Krajinskej ceste spolu o celkovej dĺže 2,3 km 577 183 eur. Ďalších cca 30-tisíc do celkovej ceny projektu 607-tisíc eur doplatí mesto ako spoluúčasť.

 

Prvý cyklistický chodník Dopravná – Sasinkova má viesť od autobusovej a železničnej stanice ulicou Andreja Hlinku po už zrealizovaný chodník popri potoku Dubová. Chodník by má byť zrealizovaný po oboch stranách Ulice Andreja Hlinku s tým, že dôjde k rozšíreniu jestvujúceho chodníka pre peších. Navrhovaná trasa križuje cestu prvej triedy (Žilinská cesta) na svetelnej križovatke. Po križovatke bude trasa pokračovať po oboch stranách cesty, za obchodným domom Prior sa napojí na už vybudovaný cyklistický a peší chodník. Na opačnej strane cesty chodník vyústi do existujúceho priechodu pre peších, ktorý bude podobne ako ostatné dotknuté priechody upravený na prejazd cyklistov.

Cyklistický chodník vedený pozdĺž Krajinskej cesty má prepojiť Sídlisko Juh a Ulicu Alexandra Dubčeka, na ktorej už cyklistické cestičky existujú. Trasa pozostáva zo štyroch celkov: Sídlisko Juh – Komenského ulica; Komenského ulica – Dlhá ulica; Dlhá ulica – Kupeckého ulica a Kupeckého ulica – Ulica Alexandra Dubčeka. Keďže tretí a štvrtý úsek cyklotrasy prechádza nevysporiadanými pozemkami, realizovať sa majú v rámci projektu len prvé dve časti.

-th-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972