Piešťany prijali vlani rekordný počet návštevníkov

Piešťany prijali vlani rekordný počet návštevníkov

3. augusta 2018 Off Od PNky.sk

Počet návštevníkov Piešťan dosiahol v roku 2017 desaťročné maximum. Množstvo ľudí prichádzajúcich do kúpeľného mesta má rastúci trend a rovnako aj počet prenocovaní. Počiatok tohto obdobia bol poznačený celosvetovou hospodárskou krízou, od roku 2012 je však z dát Štatistického úradu Slovenskej republiky jasný každoročný nárast.

V minulom roku bolo podľa oficiálnych štatistík v Piešťanoch evidovaných 112 857 návštevníkov, ktorí tu spolu strávili 663 806 nocí. Oproti roku 2012, keď bol ich počet najnižší za posledných 10 rokov sa zvýšil približne o 30 %. Podobný trend bol zaznamenaný aj u počtu prenocovaní. Oproti desaťročnému minimu z roku 2011 sa zvýšil o 19 %.

Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Petra Tremboša sú tieto čísla potešiteľné. Zároveň si však treba uvedomiť, že počet návštevníkov Piešťan nemožno zvyšovať donekonečna. „Vzhľadom na existujúce kapacity zariadení cestovného ruchu, reálny nedostatok pracovných síl potrebných na ich prevádzku a ďalšie limitujúce faktory, sa postupne blížime k hornej hranici. Jej prekročenie môže mať za následok zníženie kvality poskytovaných služieb a následne aj pokles záujmu o návštevu Piešťan u solventnejšej klientely. Preto je teraz potrebné zamerať sa, viac ako na zvyšovanie počtu hostí, na kvalitu poskytovaných služieb,“ hovorí P. Tremboš.

Jednoznačne rastúci trend rozvoja cestovného ruchu možno sledovať od roku 2012, kedy vznikla oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Jej úlohou je združovať podnikateľské a samosprávne subjekty na území nášho regiónu a napomáhať rozvoju cestovného ruchu. V posledných rokoch sa organizácii aj vďaka zmene systému podpory aktivít rozvíjajúcich cestovný ruch zo strany Mesta Piešťany, podarilo navýšiť dotácie od štátu z približne 45-tisíc na viac ako 150-tisíc eur. Tieto prostriedky smerujú nielen do propagácie Piešťan, ale aj na podporu rôznych športových, kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných tak pre návštevníkov mesta ako i jeho obyvateľov.

TS Rezort Piešťany Ilustračné foto: Tomáš Hudcovič