Connect with us

Aktuality

Piešťany pri príležitosti 75. výročia povýšenia na mesto ocenia osobnosti

Published

on

Radnica pri príležitosti 75. výročia povýšenia obce na mesto pripravuje slávnostné oceňovanie osobností, ktoré v rôznych oblastiach prispeli k rozvoju Piešťan. Návrhy na udelenie ceny mesta a čestného občianstva môžu podávať aj občania a široká verejnosť. Na ich odovzdanie však majú záujemcovia už iba krátky čas. Laureátov budú potom vyberať mestskí poslanci.

Cena mesta Piešťany sa udeľuje vybraným jednotlivcom z radu obyvateľov za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,  technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej  činnosti. Ďalej tiež tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta  a jeho občanov. Obe ocenenia môžu výnimočne dostať aj in memoriam.

Advertisement
Hello GPT

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže byť udelené osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj a zveľadenie mesta Piešťany, ochranu jeho záujmov a  šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Mestský úrad pri tejto príležitosti vyzval občanov a širokú verejnosť na podanie návrhov na udelenie ceny mesta a čestného občianstva spolu s krátkym zdôvodnením. Predložiť ich môžu písomne, alebo elektronicky na mailovú adresu: sekretariat@piestany.sk. Čas majú ale už len do pondelka 8. júna (vrátane). O návrhoch bude v súlade so štatútom  mesta rokovať mestské zastupiteľstvo.

Advertisement
Hello GPT

Čestné občianstvo Piešťany udelili už dvadsiatim piatim osobnostiam, z toho šiestim bolo udelené in memoriam. Medzi najznámejšie mená z celého radu patria napríklad budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, medzivojnový predseda vlády Milan Hodža, publicista a politik Ladislav Novomeský, plavkyňa Martina Moravcová, herec Juraj Slezáček, spisovateľ Dušan Dušek či vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: prowinter.sk

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články