Približne sto detí sa bude môcť vrátiť do materských škôl a školských klubov, ktorých zriaďovateľom je piešťanská radnica.

Krízový štáb mesta sa stotožnil so stanoviskom regionálneho hygienika z pondelka 8. februára, v ktorom neodporúča prevádzkovať prezenčnú výučbu. Toto odporúčanie prišlo po sobotnom zákaze otvorenia všetkých predškolských a školských zariadení. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave ho vydal na základe zlej epidemiologickej situácie v piešťanskom okrese. Učitelia, rodičia i deti pritom už počítali s nástupom do škôl a škôlok

Najnovšie odporúčanie regionálneho hygienika sa nevzťahuje na zariadenia pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ak to prevádzkové podmienky umožňujú. Rozhodnutie je na zriaďovateľovi.

Mesto Piešťany v tejto súvislosti oznámilo, že obnoví prevádzku v materských školách a školských kluboch vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ale aj pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky školy a školského zariadenia umožňujú.

V základných školách a Základnej umeleckej škole Piešťany zostáva prezenčné vyučovanie naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie.

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972