Možno si to ani neuvedomujeme, ale Piešťany sú v porovnaní s inými slovenskými mestami naozaj zelenšie. Okrem parku na kúpeľnom ostrove máme Mestský park, líniový park pri potoku Dubová, park je na mieste bývalého Pažického cintorína, pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, veľa stromov je na Ulici Andreja Hlinku a zeleň je aj na sídlisku Adam Trajan. O množstvo trávnatých plôch i stromov sa starajú Služby mesta Piešťany, konkrétne pracovníci zo Strediska verejnej zelene pod vedením Andreja Cimbalíka.

Na Stredisku verejnej zelene pracuje 28 ľudí, ktorí sa starajú o kosenie, polievanie, ošetrovanie i výruby stromov, zber suchého lístia, nové výsadby, ale napríklad aj o odhrabávanie snehu. Na jedného zamestnanca pripadá plocha približne 4 hektáre. Zaujímavosťou je, že za socializmu vykonávalo rovnakú prácu 130 ľudí.

„Zeleň je hlavne o urbanizme, teda o výbere miesta a vytváraní vhodných podmienok pre jej rast. Nemôžeme sadiť bezhlavo, pretože vhodné dreviny sú dôležité rovnako ako ich umiestenie. Keď splníme niekoľko jednoduchých podmienok, zeleň bude zdravá a určite sa jej bude dariť,“ myslí si Andrej Cimbalík.

IMG_6068-560x374

V uplynulom období sme písali o vysychajúcich stromoch v meste a vedúci strediska verejnej zelene nám porozprával viac o tejto problematike. Podľa jeho vyjadrenia je počet stromov v Piešťanoch približne 50 000 kusov. Služby mesta majú za úlohu polievať stromy do troch rokov od ich vysadenia. Po dosiahnutí tohto veku sa polievanie stáva málo účinné. Len na jar tohto roku bolo vysadených 45 nových stromov, v roku 2014 to bolo 133 stromov a v roku 2013 to bolo ďalších 173 stromov. Niektoré z nich vysadili Služby mesta, iné boli vysadené v rámci investičných akcií, občanmi a organizáciami.

IMG_6536_resize

Na polievanie má Stredisko verejnej zelene k dispozícii dve multikáry s objemom 2 kubíky a jedno polievacie auto, ktoré má objem 7 kubických metrov. Pri účinnosti polievania je rozhodujúce umiestnenie stromov, ale aj typ pôdy a tiež spôsob ako sú zasadené. Niekde stačí polievať tak povediac podľa “normy“, ale napríklad na štrkovom podloží to nestačí, keďže voda rýchlo stečie do nižších vrstiev. Niektoré stromy pracovníci polievajú od roku 2009, teda tri roky nad “normu“, no napriek tomu vysychajú.

Dôvodov pre vysychanie stromov v meste však Andrej Cimbalík poodhalil viac. Jednou z najčastejších príčin je prekvapivo človek. Niektorí ľudia sa k stromom správajú naozaj bezohľadne a okrem vandalov, ktorí vytrhávajú mladé stromy sa nájdu aj ľudia, ktorí ich dlhodobo zámerne poškodzujú. Mladé, ale i staršie dreviny sa stávajú terčom útokov, ktoré sa navyše v mnohých prípadoch dlhodobo opakujú. Strom sa takýmto zásahom nedokáže brániť a tie tak väčšinou končia jeho vyschnutím. Títo ľudia obyvateľov Piešťan pripravujú nielen o nemalé finančné prostriedky, ale aj o zeleň, ktorá je pre každé mesto veľmi dôležitá.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972