Rodičia predškolákov v Piešťanoch majú od septembra nové miesto, ktoré môžu navštevovať ich ratolesti. Počas letných mesiacov totiž vznikla v priestoroch Základnej školy na Holubyho ulici škôlka, navštevovať ju môže až štyridsať detí. Elokované pracovisko spadá pod Materskú školu Staničná a pomohlo vytvoriť päť nových pracovných miest. Mesto Piešťany investovalo do rekonštrukcie priestorov a okolia takmer 90 000 eur. Materské školy v našom meste navštevuje dohromady 772 detí, umiestniť sa nepodarilo len 9 predškolákov.

„V exteriéri vzniklo oplotené detské ihrisko. Úprava terénu, osadenie hracích prvkov, vybudovanie oplotenia a rekonštrukcia odkvapového chodníka si z mestskej kasy vypýtala takmer rovných 15 tisíc eur. Škôlka bola vybudovaná na prízemí jednej z budov, ktorá patrí k základnej škole. Búranie a vybudovanie vnútorných priečok a vytvorenie otvorov do stien, kompletná výmena rozvodov kanalizácie, vody a elektroinštalácie, vybudovanie dvoch WC s umývarňou a kompletná obnova podláh s aplikáciou nivelačnej stierky stála takmer 75 tisíc eur,“ informuje na stránkach mesta Eva Bereczová.

Momentálne prebiehajú v dvoch triedach a zázemí Materskej školy Holubyho posledné úpravy, medzi ktoré patrí dozdobovanie stien, rozmiestňovanie inventáru, ale deti sa už týždeň tešia z nových priestorov i hračiek.

-lt/Zdroj a foto: Mesto Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972