Piešťany dostanú 55-tisíc eur na nadstavbu materskej školy na A. Dubčeka

Piešťany dostanú 55-tisíc eur na nadstavbu materskej školy na A. Dubčeka

7. mája 2015 Off Od PNky.sk

Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov a výstavbu zariadení školského stravovania. Medzi stotrinástimi úspešnými žiadateľmi sú aj Piešťany, ktoré by mali dostať 55-tisíc eur na jednu triedu. Radnica v žiadosti pýtala 100-tisíc na dve triedy.

dubceka

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Celkovo ministerstvo školstva rozdelilo 9,5 milióna eur. Komisia vyberala z pomedzi 426 žiadostí. Najväčší záujem bol o vytvorenie nových tried rekonštrukciou, menší o nadstavby a len osem úspešných žiadostí sa týkalo vytvorenia priestorov pomocou modulov. Finančné prostriedky sa prideľovali na kapitálové i na bežné výdavky. Mestu Piešťany priklepla výberová komisia 55-tisíc eur na jednu triedu a iba na kapitálové výdavky. Z nich by sa mala nadstaviť budova materskej školy na ulici A. Dubčeka. Piešťanská radnica žiadala dotáciu v sume 100-tisíc eur na dve triedy. Ak teda bude chcieť mesto dve triedy, dofinancovať ich bude musieť zo svojho.

V rozpočte Mesta Piešťany  na rok 2015  bolo údržbu školských budov vyčlenených  22 000 eur a na rekonštrukcie školských budov 30 000 eur. Vo februári poslanci pridali  na rekonštrukcie ďalších 78500 eur a na prípravu projektových dokumentácií na rozšírenie a rekonštrukciu materských a základných škôl 27450 eur.

Z týchto prostriedkov už na projektovú dokumentáciu  pre územné rozhodnutie prístavby a nadstavby MŠ Dubčeka bolo využitých 2600 eur. Dokumentáciu vypracovávala Ing. Miriam Suchomelová.

-th- Ilustr. foto: www.piestany.sk