Piešťany dostali na kompostáreň 1,6 milióna

Piešťany dostali na kompostáreň 1,6 milióna

16. februára 2017 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany dnes oznámilo, že uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na realizáciu kompostárne. Na jej vybudovanie tak získa 1,62 milióna eur, pričom spolufinancovanie zo strany Mesta Piešťany bude 85-tisíc eur.

zvazarmV rámci operačného programu Kvalita životného prostredia Piešťany v novembri minulého roka získali príspevok 1,48 milióna eur na výstavbu zberného dvora. Ten má byť rovnako ako kompostáreň realizovaný v areáli bývalého Zväzarmu na Žilinskej ceste.

Kompostáreň je naprojektovaná na spracovanie 4800 ton biologicky rozložiteľného odpadu, pričom by tak malo vzniknúť cez 2800 ton kompostu.

V súvislosti s týmto projektom už bežia dve verejné obstarávania. Jedno na výstavbu zabezpečuje spoločnosť Ultima Ratio s.r.o., pričom predpokladaná hodnota realizácie diela je  približne 836-tisíc eur bez DPH a  druhé na nákup technológií rieši spoločnosť Legal Tender s.r.o., s predpokladanou cenou zákazky 528-tisíc eur bez DPH.

Výstavba kompostárne aj zberného strediska má byť dokončená v roku 2018.

-th- Zdroj: www.piestany.sk Foto: www.piestany.sk