Piešťany budú mať od septembra novú škôlku, približne 40 miest pre škôlkarov plánuje mesto vytvoriť v budove Základnej školy na Holubyho ulici. Dve triedy materskej školy vzniknú vďaka zdrojom z mestskej kasy, rovnako ako z prostriedkov získaných z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Radnica sa pôvodne uchádzala o peniaze s projektom rozšírenia kapacít budovy elokovaného pracoviska Alexandra Dubčeka ako súčasti Materskej školy Ružová formou nadstavby, teraz použije prostriedky na inom mieste. Nové priestory na Holubyho ulici vzniknú ako elokované pracovisko Materskej školy na Staničnej ulici. 

foto_holubyho

„Hoci mesto bolo úspešné, na tento projekt mu boli schválené finančné prostriedky len vo výške 55 tisíc eur. Mesto preto požiadalo rezort školstva o možnosť využitia poskytnutej dotácie na zrekonštruovanie voľných priestorov Základnej školy Holubyho, ktoré sa po novom stane elokovaným pracoviskom Materskej školy Staničná. Týmto krokom sa racionálne využijú voľné kapacity školy, územná lokalita poskytne rodičom detí predškolského veku i v tejto časti mesta umiestnenie do škôlky,“ uvádza na stránke Mesta Piešťany Eva Bereczová.

Pri rekonštrukcii areálu Základnej školy Holubyho s rekonštrukciou radnica počíta s úpravami interiéru a exteriéru. Pravidlá pre zriadenie predškolského zariadenia musia vyhovovať požiadavkám týkajúcim sa školských zariadení v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a zodpovedať veku i potrebám detí materskej školy.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Eva Bereczová/Foto: archív, Mesto Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972