Rozhodol o tom statik, ktorý posudzoval zaťaženie Kolonádového mosta počas dopravnej výluky na susednom Krajinskom moste. Od budúcej sezóny má vláčik chodiť tadiaľ.

vlacik

Prostredníctvom tlačovej správy o tom informovala radnica, ktorá požiadala o stanovisko odborníka. „Po Kolonádovom moste môže premávať lokomotíva len s jedným vagónom maximálnou rýchlosťou 15 km/h,“ znela odpoveď statika Bohumila Bohunického.

Podmienky užívania obchádzkovej trasy po Kolonádovom moste stanovil ešte v júni „s ohľadom na statickú odolnosť konštrukcie.“ Zakázal vjazd vozidlám nad 3,5 tony, medzi ktoré patria aj hasičské autá. Tie musia pri zásahu na ľavom brehu Váhu využiť obchádzkové trasy po diaľnici alebo cez Hlohovec.

Statik zároveň určil frekvenciu pohybu vláčika na tomto úseku jeho trasy na dva prejazdy za hodinu v jednom alebo druhom smere.

Tlačová správa mestského úradu cituje konateľa spoločnosti prevádzkujúcej turistický vláčik. „Dlhodobo klesnúť s tržbami o polovicu by bolo neúnosné, preto od budúcej sezóny zmeníme cestovný poriadok a vláčik bude premávať po zrekonštruovanom Krajinskom moste. Technicky to zvládneme aj v zákrute pri nájazde na most z Kúpeľného ostrova,“ uviedol Ľuboš Nemrhal.

Na otázku prečo statik zakázal prejazd vozidiel nad 3,5 tony odpovedal hovorca mestského úradu Tibor Hlobeň: „Statika o vyjadrenie požiadalo Mesto Piešťany ako vlastník a prevádzkovateľ Kolonádového mosta v snahe minimalizovať opotrebenie nosných prvkov mosta s ohľadom na ich stav a podmienky pôsobenia – predovšetkým stav drevených pilót, na ktorých je most založený. Prevádzka záchranných a bezpečnostných motorových vozidiel po Kolonádovom moste počas dopravnej výluky Krajinského mosta, ktorých počet a frekvencia sa nedali dopredu odhadnúť,  má totiž iný vplyv na statickú odolnosť konštrukcie Kolonádového mosta ako počas bežnej prevádzky, keď jediným dopravným prostriedkom je turistický vláčik alebo vo výnimočných prípadoch prejazd viacerých vozidiel ako napr. pri podujatí nazvanom Zlaté stuhy.“

Text: Tlačová správa MsÚ/Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972