Firma Magna E. A. prešla zmenou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Podľa platnej legislatívy tým neprišlo k zrušeniu spoločnosti ani k prechodu jej obchodného imania na právneho nástupcu, a tak spoločnosť ako právnická osoba zostáva zachovaná.

Magna E.A. s.r.o. sa zmenila na Magna energia a.s. Firma sídliaca v Piešťanoch má celoslovenskú pôsobnosť. Na trhu s energiou je od roku 2007, plyn začala dodávať v roku 2011. Ide o plne súkromnú slovenskú spoločnosť bez účasti zahraničného kapitálu.

Jej konatelia sú prvými občanmi Slovenskej republiky, ktorí využili právo na zmenu dodávateľa energie. Bolo to v roku 2008, keď Magna začala dodávať elektrinu aj pre domácnosti. Dnes poskytuje elektrinu a plyn niekoľkým tisícom domácností a viac ako tisícke firiem.

Zdroj: Tlačová správa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972