Connect with us

Aktuality

Piešťanec kritizuje nečinnosť Mestskej polície, náčelník tvrdí opak

Published

on

Našu redakciu kontaktoval v posledných decembrových dňoch čitateľ, ktorý sa sťažoval na nečinnosť Mestskej polície. Podľa jeho vyjadrení si jej príslušníci neplnia svoje povinnosti v oblasti Metského parku, konkrétne Beethovenovej ulice a na pešej zóne, čím údajne degradujú verejný priestor a podkopávajú dôveru občanov v schopnosti vedenia mesta. Náčelník Mestskej polície Marcel Mihalik naopak oponuje tým, že v spomínanej lokalite parku riešili v uplynulom roku 384 udalostí a na pešej zóne dokonca až 447 porušení zákona.

„Mestská polícia má, mimo iného, brániť verejný priestor, ktorý slúži nám všetkým. Má na to technické vybavenie, prostriedky a je držiteľom priamej zodpovednosti. Výsledkom jej nečinnosti je, že po Mestskom parku sa preháňajú motorové dopravné prostriedky ako na ceste I. triedy. Uhýbajú sa im mamičky s kočíkmi, bežci, chodci, deti na vychádzke, skrátka užívatelia parku. Autá parkujú v parku, okolo neho v zákazoch. Auta parkujú na pešej zóne. A nemyslím zásobovanie. Myslím parkovanie v jej strede, arogantným spôsobom. Bez označenia ‚zásobovanie’ a určite neregistrované pre tuto činnosť. Tam postupne dospelo správanie v dôsledku dlhodobého zlyhávania MP plniť si svoje najzákladnejšie povinnosti,“ myslí si Piešťanec.

Definícia zásobovanie nie je podľa náčelníka MsP Marcela Mihalika špeciálne ošetrená. „Zo znalosti slova možno usúdiť, že ide o vozidlo, ktoré doviezlo, nejaký materiál, suroviny, tovar a podobne, do tam existujúcich priestorov. Pritom je jedno či do obchodov, skladov, alebo donáška do bytov. Taktiež je jedno či zásobuje niekto ako profesionálny dopravca alebo si sám zásobuje domácnosť. Nie je predpísané označenie a ani doba zotrvania,“ reaguje. Zásobovanie v pešej zóne je možné od 5.00 hod. do 10.00 hod. a po tejto hodine sa tam podľa náčelníka vozidlá vyskytujú len výnimočne. Ako dôkaz toho, že to Mestská polícia priestor pešej zóny pravidelne kontroluje má svedčiť počet udalostí v doprave za uplynulý rok, kedy príslušníci Mestskej polície v tejto lokalite riešili 447 porušení zákona.

Čitateľ svoje tvrdenia dokladoval množstvom fotografií, na ktorých vodiči používajú cestu za hotelom Park Avenue, určenú výhradne pre pohyb chodcov a cyklistov. Na fotografiách je vidieť viacero áut, ktoré prešli Beethovenou ulicou v blízkosti detského ihriska a hotela počas jednej hodiny, ale aj zábery z ďalších mesiacov. Čitateľ nášho portálu poukazuje na kontinuálnosť problému a počet áut, ktorý sa tu často vyskytuje. Vstup na spomínanú ulicu je povolený len pre vlastníkov karty typu „A“, ktorú vydáva dopravný odbor na mestskom úrade.

„Treba upresniť, že podľa priložených fotografií cesta od kina Fontána po Kursalon nie je celý park. Za ďalšie nevidel som ani na jednej fotografii ohrozovať ani obmedzovať chodcov. Nechcem túto skutočnosť bagatelizovať lebo pravdou je, že v celom tomto úseku je zakázané prechádzať akýmkoľvek vozidlám okrem cyklistov, vláčika a samozrejme peších chodcov z dôvodu umiestnenia dopravnej značky C8, C9 a dodatkovej tabuľky okrem vláčika. Pisateľ však musí uznať, že Mestská polícia nemôže stáť celý deň na jednom úseku cesty, ale pre našu obhajobu môžem uviesť, že od 1.1.2017 do 31.12.2017 sme na ulici Beethovenova riešili 384 udalostí,“ vysvetľuje náčelník Mestskej polície Piešťany Marcel Mihalik.

„Mestská polícia slúži občanom, tak za čo ju platíme? Cieľom má byť obrániť aspoň najzákladnejší verejný priestor proti najarogantnejšiemu, bezohľadnému a úplne vedomému porušovaniu, ktoré obmedzuje nás všetkých. Najevidentnejším a najcenenejším verejným priestorom je v Piešťanoch park a pešia zóna,“ uvádza ďalej čitateľ.

Obecná polícia je podľa Zákona 564/1991 poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Medzi základné úlohy patrí zabezpečenie verejného poriadku v obci, spolupôsobenie pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Podľa náčelníka je dôležité to, že Mestská polícia nebráni verejný poriadok, ale ho zabezpečuje.

„V zákone sa tiež píše, že príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Platí pritom, že obecná polícia môže vykonávať len tie činnosti, ktoré  ustanovuje príslušný zákon, akákoľvek iná činnosť nad rámec zákona je porušenie právomocí verejného činiteľa. V zmysle predmetného zákona o obecnej polícií teda Mestská polícia skutočne má priamu zodpovednosť za zabezpečenie verejného poriadku v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky, ale nemá absolútne kompetencie riešiť všetky priestupky v blokovom konaní,“ konštatoval M. Mihalik.

-lt- Foto: čitateľ, archív

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články