Piešťanec Michal Staško získal ďalšie významné ocenenie v oblasti dizajnu. V piatok 29. mája si v Bratislave prevzal Národnú cenu za produktový dizajn 2015, konkrétne za krbové keramické kachle NOX, ktoré vyrába piešťanský výrobca Athenika. Porota vyberala zo 121 prác, pričom v kategórii profesionálny produktový dizajn ich bolo 58. Od dnes je v galérii dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach v Bratislave otvorená výberová výstava ocenených a vybraných prác, ktorá bude verejnosti prístupná do 12. 7. 2015.

kachle

 

Prihlásené práce posudzovala sedemčlenná medzinárodná porota v zložení: Anton Bendis, dizajnér – predseda poroty, členovia – Pavel Masopust, dizajnér, Lenka Žižková, teoretička dizajnu, pedagogička, ČR, Ferdinand Chrenka, dizajnér a pedagóg, Peter Paliatka, dizajnér, pedagóg, Zuzana Šidlíková, dizajnérka, teoretička dizajnu, Bibiána Laluhová, riaditeľka Odboru medzinárodných aktivít Slovak Business Agency.

Súťaž Národná cena za dizajn vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž je otvorená pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty. Od roku 2015 bude vypisovaná každoročne, striedavo pre produktový a komunikačný dizajn.

Zdroj: TS NCD 2015 Foto: Archív MS a E. Duriš

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972