Vo štvrtok 1. mája sa v kostole sv. Štefana a priestoroch Gymnázia sv. Michala Archanjela uskutoční spomienka na nedávno zosnulého kňaza Branislava Bukovského, ktorý po svojej vysviacke v roku 1995 pôsobil ako kaplán práve v Piešťanoch.

sep60x90 1600 bs

Stretnutie začne o 14:45 v priestoroch gymnázia, kde budú pripravené aktivity pre deti. O 15:00 h je náplánovaná svätá omša v kostole sv. Štefana, ktorú bude celebrovať Peter Cibira. O 16:15 h  program pokračuje v priestoroch gymnázia premietaním fotografií, občerstvením, ale i športovým zápolením. Tým bude nultý ročník bedmintonového turnaja „Memoriál Braňa Bukovského“.

Účasť na aktivitách po sv. omši potvrďte na email petra.sovova@gmail.com, aby organizátori vedeli zabezpečiť všetko potrebné podľa reálneho počtu zúčastnených. Prostredníctvom tohto kontaktu získate aj detailnejšie informácie o stretnutí.

-inf-

REKLAMA

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972