Počas uplynulého víkendu sa primátor Miloš Tamajka, poslanec mestského zastupiteľstva a nový predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu REZORT Piešťany Peter Tremboš, spolu s prednostkou piešťanského mestského úradu Dášou Rehákovou zúčastnili podujatia Dni mesta Ustroň v Poľsku. Jeho súčasťou boli aj miestne dožinky.

USTROŇ Dožínky 2015 035Cesta sa uskutočnila na pozvanie primátora Ustrone Ireneusza Szarzeca v rámci Dohody o priateľstve a spolupráci medzi oboma partnerskými mestami, podpísanej ešte v roku 2001. Delegácia z Piešťan prerokovala v sobotu možnosť pokračovania Dohody s primátorom, poslancom mestského zastupiteľstva Stanislawom Malinom, riaditeľkou odboru školstva, kultúry, športu a turistiky Mestského úradu Ustrone D. Koenig a predsedom Združenia spoločnosti pre zahraničné styky A. Piechockim. V rámci stretnutia s poľskými partnermi preberali tiež otázky riadenia mesta, rozpočtu či riadenia mestských organizácií na oboch stranách.

 

 

USTROŇ Dožínky 2015 014Na foto: (zľava) A. Piechocki, predseda združenia pre zahraničné styky, A. Koenig, riaditeľka odboru školstva, kultúry, športu a turistiky MsÚ, A. Klucz, predseda MsZ Ustroň, M. Tamajka primátor Piešťan, I. Szarzec primátor Ustronia, A. Rottermund podpredsedkyňa MsZ, A. Nowak prednosta MsÚ, D. Reháková prednostka MsÚ Piešťany, S. Malina poslanec MsZ,  P. Tremboš poslanec MsZ a predseda predstavenstva Rezort Piešťany

Zástupcovia Ustrone informovali taktiež o plánovaných kultúrnych a športových akciách ich mesta. Zároveň sa obe strany dohodli, že v priebehu mesiaca september 2015 pripravia plán spoločných kultúrnych a športových podujatí pre nasledujúci rok 2016 a cieľom bude vzájomná výmena kolektívov, pôsobiacich v športe a kultúre z oboch miest.

USTROŇ Dožínky 2015 029Počas dvojdňového pobytu mala piešťanská delegácia možnosť nahliadnuť aj do života kultúrnych či športových zariadení Ustrone. V nedeľu sa Piešťanci zúčastnili aj Ustroňských dožiniek a na záver sa stretli aj s delegáciami partnerských miest Luhačovice, Hajdúnánás, Ustronie Morskie a Kalety.

USTROŇ Dožínky 2015 041USTROŇ Dožínky 2015 179Tlačová správa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972