Connect with us

Aktuality

Piešťanci pristupujú k triedeniu odpadu zodpovedne

Published

on

O každodenný vývoz odpadov z nášho mesta sa dlhoročne stará spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje i dotrieďovanie plastov, papiera a tetrapakov na ich druhotné využitie. Povedomie týkajúce sa triedenia odpadov je u obyvateľov Piešťan veľmi vysoké, naše mesto má navyše na slovenské pomery unikátny systém monitorovania zberu smetných nádob. Každá z nich je totiž vybavená čipom, podľa ktorého sa dajú zistiť údaje o tom kedy, kde a aký odpad bol vysypaný do zberného auta. Pri Hlohovci sme sa o separácii rozprávali s Kamilom Džačovským, riaditeľom prevádzky spoločnosti Marius Pedersen, a. s., kde končia plasty, tetrapaky a papier z Piešťan.

Spoločnosť Marius Pedersen v Šulekove spracováva papier, tetrapaky a plasty z regiónov Trenčína, Piešťan, Pezinka, Šamorína, niektorých oblastí Záhoria. V roku 2015 spustila do prevádzky optickú linku, ktorá je tohto času najmodernejším zariadením na triedenie plastov na Slovensku. Za 600 000 eur ju dodala rakúska firma a vďaka modernej technológii je možné behom roka spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje viac ako 20 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú ručne vyseparované nadrozmerné predmety, magnetický separátor následne oddelí kovové časti. Balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu. Spoločnosť získala za optickú linku v roku 2015 ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

V súčasnej dobe sa na území mesta Piešťany separuje 14 zložiek komunálnych odpadov, ktorými sú papier, plasty, sklo, tetrapaky, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský odpad, žiarivky, odpadový olej, elektroodpad, batérie a akumulátory, farby, jedlé oleje a tuky a šatstvo, textílie, obuv. Zberné nádoby sú vybavené čipmi a vozidlá, ktoré zabezpečujú zber odpadov, vedia pri ich nakladaní zistiť typ odpadu, veľkosť nádoby i adresu, kde sa nádoba nachádza.

„Zmluva, ktorú máme uzavretú s Mestom Piešťany nás zaväzuje upratovať stanoviská do 1,5 metra od zberných nádob na odpad. Na sídliskách sa nám často stáva, že vyvážame rôzny stavebný odpad z prerábok bytov, staré pneumatiky, kusy nábytku, teda veci čo by mali za normálnych okolností končiť na zbernom dvore. Ak sa pri odpadových nádobách nachádzajú zložky separovaného odpadu, vyvážame ich naraz s jednotlivými komoditami triedeného odpadu,“ približuje problémy pri vývoze odpadov riaditeľ prevádzky spoločnosti Marius Pedersen Hlohovec – Šulekovo a Piešťany Kamil Džačovský.

„Najproblematickejšou lokalitou, čo sa týka odpadu mimo smetných nádob v Piešťanoch, je sídlisko Adam Trajan, čo je zrejme spôsobené veľkou hustotou obyvateľov, ale stretávame sa s tým aj na sídlisku Juh a v takzvanom Pentagone na Teplickej ulici. Stáva sa však, že okolie stanovísk smetných nádob znečisťujú aj obyvatelia mimo Piešťan, ktorý sem odpad privážajú. Je to zarážajúce najmä z toho pohľadu, že títo ľudia nevyužívajú zberný dvor, ktorý je im k dispozícii šesť dní v týždni. Mesto Piešťany okrem toho, že poskytuje obyvateľom tento komfort, organizuje aj mimoriadne vývozy veľkoobjemového odpadu,“ uviedol k problematickým lokalitám Miroslav Žucha, vedúci regionálneho strediska Marius Pedersen v Piešťanoch.

Vývoz nadrozmerného odpadu je v tomto prípade uskutočňovaný vždy na objednávku, čo zbytočne zaťažuje rozpočet mesta a tým pádom všetkých Piešťancov. Cena odvozu odpadu je v tomto prípade výrazne vyššia ako pri bežnom vývoze, nakoľko sa jedná o odstraňovanie čiernej skládky. Spoločnosť Marius Pedersen ich vykonáva na základe podnetov občanov, ktoré prichádzajú Mestský úrad, respektíve na základe postrehov zamestnancov priamo z terénu. Sídlisko Adam Trajan býva takýmto spôsobom čistené každé dva týždne. Takto vyzbieraný odpad následne končí na zbernom dvore.

„Treba si uvedomiť, že na zopár nezodpovedných občanov doplácajú všetci ostatní. Chcem upozorniť na to, že okrem porušovania všeobecne záväzného nariadenia mesta sa úplne neuvážene podieľajú na vytváraní čiernej skládky, za čo im hrozia finančné postihy,“ uvádza Kamil Džačovský.

Jednotlivé zložky triedeného odpadu končia na rôznych miestach, napríklad bioodpad je odvážaný na Stredisko sklenníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany, kde prebieha dočistenie bioodpadu a jeho drvenie. Sklo je vyvážané na zberný dvor, odkiaľ putuje vo veľkoobjemových kontajneroch do spoločnosti Vetropack Nemšová. Papier, plasty a tetrapaky putujú na triediacu linku spoločnosti Marius Pedersen Hlohovec – Šulekovo, kde sú po dotriedení a spracovaní pripravené na využitie ako druhotná surovina. V Piešťanoch sa nachádza približne 3 500 modrých odpadových nádob na papier, 3 400 žltých konajnerov na plasty, 300 zelených nádob na sklo, 140 červených nádob na kovy a 150 oranžových nádob na viacvrstvové kombinované materiály, tzv. tetrapaky. Problémy pri vývoze nastávajú pri znečistení separovaných nádob iným odpadom, ak totiž viac ako 50 percent objemu tvorí iný odpad, nedochádza k dotrieďovaniu, ale obsah končí rovno na skládke odpadov.

„Pri separácií nedochádza k veľkým chybám v tom ako obyvatelia triedia jednotlivé zložky, skôr sú to detaily, medzi inými napríklad znečistené kelímky od jogurtov, obaly od šuniek i od rýb, ktoré kvôli znečisteniu biozložkou nie je možné materiálovo zhodnotiť, ale využívajú s k energetickému zhodnoteniu. Ako druhotný materiál sú dobre zhodnotiteľné PET fľaše. Špecifický je polyvinylchlorid, ktorý je ľahko rozpoznateľný podľa toho, že je často súčasťou pružných a nafukovacích vecí, teda bazénov, detských hračiek, záhradných hadíc, podlahových krytín, plastových okien a podobne, ten nanešťastie nie je zhodnotiteľný materiálovo ani energeticky, pretože obsahuje chlór. Stali sa nám však aj také prípady, že sme v separovaných nádobách našli rôzne odpady z mäsopriemyslu, zbytky po poľovačke, napríklad diviačie kože, ale napríklad aj vnútornosti, batérie a rôzny nebezpečný odpad, ale našli sme aj celú prevodovku z auta,“ dopĺňa riaditeľ prevádzky v Šulekove.

Podľa vyjadrenia Kamila Džačovského je problematické spájanie rôznych druhov plastov vo výrobe, teda napríklad materiálu PET s etiketou, ktorá je označená na teple zmrštiteľnou fóliou, ktorá je vyrobená z PVC. Problémy tak vznikajú nielen pri triedení jednotlivých zložiek, ale aj pri spracovávaní druhotnej suroviny.

„Na záver musím povedať, že v Piešťanoch je napriek problémom s jednotlivcami naozaj veľmi dobré povedomie o separácii odpadov, zrejme kvôli dlhoročnému triedeniu a osvete, ktorú mesto šíri. Väčšina obyvateľov k triedeniu pristupuje zodpovedne a keď to porovnám s niektorými inými našimi zákazníkmi, tak musím Piešťany zhodnotiť veľmi pozitívne a zároveň sa chcem aj touto formou poďakovať občanom Piešťan za ich zodpovedný prístup ku triedeniu odpadov“ dodáva Kamil Džačovský.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Marius Pedersen/Foto: vv, archív, Marius Pedersen-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články