Connect with us

Aktuality

Piešťanci chcú riešiť globálne problémy

Published

on

„Potrebujeme sa naučiť vymieňať služby a tovary inak, ako prostredníctvom súčasných peňazí,“ hovorí Ľubomír Harmanovský. Líder občianskeho združenia Sieť dobra a pokračuje myšlienkou, že spoločenská zmena prichádza z dola: „Ľudia, ktorí sa prebudili, sa teraz spájajú a vytvárajú reálne veci. Deje sa to všade.“

[singlepic id=39760 w=520 h=340 float=center]

 

Výnimkou nie sú ani Piešťany. Na stretnutí aktivistov z rôznych občianskych združení, ktoré sa uskutočnilo 10. februára v klube ŽiWell, predstavili alternatívy k dominantnému ekonomickému modelu. Jednou z nich je projekt Glote.

Na otázky ohľadom ambiciózneho nápadu, ktorý by mohol byť nástrojom na zmiernenie niektorých globálnych problémov, odpovedal Ľubomír Harmanovský.

Má byť glote náhrodou peňazí – platformou, vďaka ktorej si budú môcť zúčastnení vymieňať tovary a služby?

Áno. To je jedna zo základných funkcionalít, ktoré bude glote poskytovať. Štrukturovanú databázu ponúk, dopytov s možnosťou obchodovania v alternatívnej či doplnkovej mene. To je však len jedna z častí celého projektu. Prvky sociálnej siete spoločne s nástrojmi na organizovanú spoluprácu (projektový manažment, správa úloh, rozhodovacie procesy) dávajú projektu ďalší rozmer.

V akej fáze prípravy sa projekt aktuálne nachádza? Na internete je zatiaľ prototyp. Môžu sa tam potenciálni užívatelia registrovať?

Súčasný prototyp je náčrtom, maketou alebo ukážkou schopností a ideí kam smerujeme. Toto je bežný vývojový model pri inovačných technológiách, vyrobí sa najskôr prototyp, otestuje sa jeho prijatie a životaschopnosť. Registrácie do glote sú otvorené pre verejnosť, avšak podliehajú schvaľovaciemu procesu a funkcionalita je veľmi obmedzená.

Pre koho to je vlastne určené?

Najskôr počítame s centrálnym nasadením, ale model počíta aj s decentralizovanými inštaláciami glote. Napríklad bude existovať globálny glote, pre ľudí ktorý si to chcú vyskúšať, pracovať na globálnych projektoch. Ak však bude chcieť lokálne spoločenstvo svoje vlastné prostredie (napr. vlastnú menu), môže si nainštalovať a upraviť svoju vlastnú verziu. Vízia smeruje aj k možnostiam prepojení komunít používajúcich glote po vzájomnej dohode. Takto môže vzniknúť decentralizovaný systém aktívnych buniek, nezávislých od jedného poskytovateľa služieb ako je to v súčasnosti v prípade gigantov ako sú Facebook či Google.

Čo je hlavným cieľom projektu? Ide najmä o eliminovanie využívania peňazí?

Cieľom projektu je vytvoriť most, alebo platformu ktorá zmierni súčasné globálne problémy, ktorých skutočné a systémové riešenie sú v nedohľadne. Pôvodný zámer projektu bol zameraný na nepotrebnosť peňazí, avšak táto myšlienka je zatiaľ príliš utopická (projekt Libora Malého ide touto cestou – ekonomika daru – http://hearth.net/ s ktorými sme tiež v spojení). Preto volíme na začiatok možnosť doplnkovej meny ako nástroja výmeny. Avšak vytvorili (alebo osvojili) sme model meny EKO (Elektronická KOruna, autor: Daniel Marko), ktorý je bezinflačný, neexistujú tam úroky čiže je to spravodlivá mena v porovnaní s FIAT menami ktoré ovládajú súčasný svet.

Funguje už niečo podobné vo svete?

Existujú mnohé komunitné projekty, projekty na zdieľanie služieb a tovarov (barterquest.comodkomunity.sksuperbarter.sk), alternatívne meny  (palmaswirbrixton, Širocký sokol), manažérske systémy, vzájomné kreditné systémy na spôsob časových bánk, LETS, bartrové systémy, komunitné bankové systémy. To čo sa snažíme vybudovať v glote čiastkovo funguje, my chceme dať to najlepšie „pod jednu strechu“.

Majú podľa vás šancu takéto myšlienky uplatniť sa aj na globálnej úrovni?

Áno. Sme v kontakte s ľuďmi z celého sveta a rastú rôzne projekty, ktoré sa vzájomne prepájajú. V bežných médiach tieto informácie nie sú dostupné, ale sú to overiteľné skutočnosti. Prebúdza sa nová kultúra, nový spôsob myslenia. Ukazujú sa nové cesty ako z priepasti, do ktorej sa ako spoločnosť rútime – postupne vybudovať schodíky hore, pekne zdola… Tento smer by sa dal nazvať ako „kultúrny kreativizmus“ a všetci zainteresovaní zdieľame spoločné charakteristiky.

Je úžasné pozorovať tieto zmeny a ešte zaujímavejšie byť toho súčasťou. Predpokladáme, že je len otázkou času, keď táto vlna nového myslenia prekoná kritickú hranicu a dostane sa na svetlo verejnosti, ktorá už na zmeny čaká, len ich nevie formulovať. Spoločnosť vie čo nechce, je plná hnevu, frustrácie vie čo by aj chcela, ale politici a ich vodcovia nemajú vôľu, ochotu a ani kapacitu pre takéto kroky. My máme vízie, máme reálne a užitočné riešenia, zmena je možná, len sa neudeje sama od seba…

Ako má glote v praxi fungovať? Budú si jeho užívatelia navzájom ponúkať tovary a služby?

Zdieľanie tovarov a služieb je len jedna z funkcionalít. Silnou stránkou glote je aj spomínaný komunitný manažment. Ktorý vychádza z moderných manažérskych techník. Vďaka tomu podobne zameraní ľudia budú môcť efektívnejšie spolupracovať na užitočných projektoch. Takisto sociálne interakcie nielen na báze výmeny tovarov a služieb. Viac o fungovaní Glote sa môžete dočítať v tomto dokumente.

Kto na vývoji projektu pracuje? Ako sú títo ľudia financovaní?

Projekt vyvíjame cyklicky – čo tiež vychádza z manažmentu, ktorý bude glote obsahovať. Máme za sebou dva pracovné vývojové cykly. V prvom sme urobili kostru, v druhom prototyp so základným rozhraním. V treťom cykle chceme vytvoriť prvú verziu, ktorá by bola použiteľná v prevádzke. Financovanie? Ak sa to dá tak nazvať je z veľkej časti nadšenecké a dobrovoľnícke. Nejaké prostriedky sme poskytli z vlastného, niektorí ľudia pracovali zdarma a časť financií by mal poskytnúť partner. Takže reálne vývoj spotreboval možno 1000 eur, avšak hodnota ktorá bola vykonaná, čas, odbornosti ktoré boli použité či už pri vývoji prototypu, alebo pri budovaní konceptu sú ďaleko, ďaleko nad touto sumou (pokiaľ počítame hodnotu vykonanej práce meranú eurami).

Snažíme sa oslovovať fanúšikov a motivovať ich k podpore našej činnosti. To čo sme získali darmi je tiež zanedbateľná čiastka. Každopádne, pripravujeme výročnú a finančnú správu, kde zverejníme bližšie finanačné aspekty fungovania združenia.

S otázkami grantov a dotácii sme opatrnejší. Vážime si hlavne nezávislosť a slobodu tvorby. Čo pri grantových programoch nemusí byť pravdou. Stáva sa, že organizácie len preto aby získali peniaze prispôsobujú svoju činnosť tak, aby sa zapáčili agentúram, poskytovateľom zdrojov a podobne. My radšej pomaly a slobodne, ako rýchlo pod taktovkou financií a agentúr. Preto radšej pripravujeme fundraisingovu kampaň a snažíme sa v ľuďoch prebudiť a oživiť darcovskú kultúru.

Náklady projektu ste vyčíslili na 20-tis. eur. Koľko sa vám už podarilo získať? Kto sú darcovia?

Úprimne? Možno 100 eur. A to je aj dôvod, prečo hľadáme rôzne cesty ako projekt posúvať vpred. Možno príde osvietený filantrop, ktorého myšlienka osloví a nebude mať problém to celé zafinancovať (mimochodom na softwarový projekt tohoto formátu je to veľmi malá suma). Možno sa nám podarí urobiť kampaň a darcovia sa rozhýbu. Ale až sa tak stane, pripravujeme hackaton, (hackcamp) – tzn. vytvoríme priestor, kde budú môcť podporovatelia, nadšenci a programátori stráviť niekoľko dní na jednom mieste. Vytvoríme podmienky pre prácu, oddych aj zábavu. Všimli sme si totiž, že počas rôznych kreatívnych stretnutí padne veľa nápadov, len ľudia sa potom rozpŕchnu domov a reálna práca sa nevykoná. Preto sa chceme postarať o všetky ich potreby (optimálne aj platenie účtov), aby sme sa mohli plne sústrediť na to čo je dôležité a užitočné – vývoj glote – vývoj novej spoločenskej kultúry…

Kedy by mala byť spustená ostrá prevádzka?

Neviem. Už včera bolo neskoro. Osobne budem považovať za úspech, pokiaľ v polovici roku 2013 budeme mať použiteľný software a offline riešenie k tomu.

Text a foto: Martin Palkovič

 

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články