Petícia za záchranu spoločnosti Letisko Piešťany sa rozbehla v pondelok 14. novembra 2016, v priebehu niekoľkých dní sa podarilo vyzbierať 5 495 podpisov občanov, pričom prostredníctvom internetu ju podporilo ďalších 1 486 ľudí. Členovia petičného výboru sa aktuálne rozhodli zaslať Otvorený list kandidátom na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja, žiadajú v ňom, aby zaujali jasný postoj, ako budú v prípade svojho zvolenia nakladať s piešťanským letiskom. Adresovanie tohto listu je pred voľbami absolútne opodstatnené, pretože práve budúci predseda Trnavského samosprávneho kraja bude môcť v maximálnej možnej miere ovplyvniť fungovanie letiskovej spoločnosti.


„Dňa 28. novembra 2016 sme predsedovi Trnavského samosprávneho kraja pánovi Tiborovi Mikušovi odovzdali petíciu, v ktorej sme žiadali zastavenie likvidácie letiska a ktorú podpísalo v priebehu niekoľkých dní 6 981 občanov. Snáď aj to prispelo k tomu, že 29. novembra 2016 p. T. Mikuš na Valnom zhromaždení stiahol svoj návrh na likvidáciu letiska v doterajšej forme. Podľa zverejnených informácií sa nám však zdá, že od tejto udalosti neboli vykonané akcionármi spoločnosti Letisko dostatočne produktívne kroky, ktoré by viedli k zásadnému obratu na úrovni riadenia, financovania a podnikateľských aktivít spoločnosti Letisko Piešťany. Aj s ohľadom na tých občanov, ktorí podpísali Petíciu za zachovanie spoločnosti Letisko Piešťany, žiada petičný výbor všetkých kandidátov na predsedu Trnavského kraja, aby sa verejne vyjadrili, ako budú v prípade ich zvolenia nakladať s piešťanským letiskom,“ uvádzajú v otvorenom liste členovia petičného výboru.

Voľby na post predsedov a poslancov samosprávnych krajov sú na pláne už 4. novembra. Rozhodovať sa v nich bude nielen o víťazstve jednotlivých kandidátov, ale prenesene aj o budúcom smerovaní kraja, investíciách v oblasti dopravy, školstva a zdravotníctva, ale aj ďalších oblastiach, ktoré budú ovplyvňovať každodenný život občanov Slovenskej republiky.

-red- Zdroj: Petičný výbor Ilustr. foto: -mp-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972