S blížiacim sa Silvestrom a striedaním rokov sa stupňuje množstvo situácií, kedy sa väčšinou mladí, zabávajú používaním pyrotechnických výrobkov. Petardy a iná zábavná pyrotechnika sú pritom na území mesta Piešťany a v Kocuriciach zakázané od roku 2016 s výnimkou 3 hodín počas silvestrovskej noci. Ohňostroje sú povolené pri akciách organizovaných, či spoluorganizovaných Mestom Piešťany a rovnako sa smú vykonávať ohňostrojové práce, na ktoré mesto udelilo súhlas.

Hoci zákaz platí už dva roky v realite sa príliš nedodržiava. Jeho kontrolu má právo vykonávať mestská polícia, ktorá pri zistení priestupku voči Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely, môže udeliť pokutu v zmysle priestupkového zákona do výšky 33 eur. Na to, aby sa tak stalo, musia mať policajti jasné dôkazy voči páchateľovi a teda museli by byť priamo pri čine. VZN zakazujúce používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 ako sú petardy, či fontány, alebo F3 v podobe rakiet, ohňostrojov, ale i rímskych sviec a kategórií scénickej a inej pyrotechniky P1 a T1, je tak v praxi temer nevymožiteľné.

Zákaz sa nevzťahuje na kategóriu F1, čo je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo, má zanedbateľnú hladinu hluku a možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov. Sú to napríklad prskavky, detské fontány, či búchacie guličky.

Záchranári varujú pred následkami

So Silvestrom hasiči, ale aj záchranári, pravidelne upozorňujú na pravidlá bezpečného zaobchádzania so zábavnou pyrotechnikou. Ak chcete v zdraví prežiť prechod do nového roka, nemali by ste vykonávať neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky, zapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre, odpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách, – opätovne zapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade, že nevybuchla), ale taktiež vyhadzovať zapálenú pyrotechniku z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných vozidiel. V prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody. Rovnako dôležité je, zabrániť kontaktu detí a zvierat s pyrotechnikou.

Na výbuchy petárd môžu byť citliví najmä starší ľudia, ale doslova peklom sú pre psov a iné domáce zvieratá citlivé na prah hluku a svetla. Niektorí majitelia svojim miláčikom dávajú už vopred prostriedky na upokojenie a namiesto osláv pre nich hľadajú rôzne úkryty, aby boli uchránené pred hlukom a svetelnými efektami. Podľa odborníkov v prípade odpaľovania ohňostrojov v hoteloch na okrajoch lesa, trpí značne aj lesná zver, ktorá nie je zvyknutá na takýto hluk a svetelné efekty.

V noci zo Silvestra na Nový rok čaká Piešťancov aj tento raz „oficiálny“ ohňostroj odpaľovaný zo strechy nákupného centra uprostred centra mesta. Mal by mať 13 až 15 minút. V minulosti sa ohňostroje na prelome rokov odpaľovali na nábreží Váhu, kde mali najmä vďaka vode inú atmosféru.


-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972