Periodikum Radnica informuje vyšlo opäť po viac ako roku

Periodikum Radnica informuje vyšlo opäť po viac ako roku

4. marca 2020 Off Od PNky.sk

Po viac ako roku pôsobenia primátora Petra Jančoviča vo funkcii vyšlo v týchto dňoch prvé číslo periodika Radnica informuje. Obsahuje zoznam poslancov mestského zastupiteľstva, výpočet realizovaných investičných akcií v roku 2019, či vlani uskutočnených podujatí.

Periodikum vzniklo v roku 2000 za pôsobenia primátora Juraja Csontosa. Členmi redakčnej rady periodika boli historicky primátor, pracovníci úradu, či poslanci. V roku 2015 počas pôsobenia primátora Miloša Tamajku žiadali poslanci mestského zastupiteľstva vytvorenie širšej redakčnej rady aj zo zastúpením verejnosti a odborníka z oblasti žurnalistiky. Cieľom bolo zabezpečiť vyváženosť informácií. Rokovania o zmene štatútu periodika trvali niekoľko mesiacov, ale napokon došlo k dohode a zmenám. Od roku 2016 mala redakčná rada sedem členov. Predsedom bol primátor a členmi dvaja poslanci zastupiteľstva, ďalej zástupca Rady seniorov, Seniorského parlamentu, mládežníckej organizácie a nezávislý žurnalista. Tvorbu a zabezpečenie výroby mala na starosti hovorkyňa samosprávy. V apríli 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo zmeny v štatúte, podľa ktorých redakčnú radu tvorí primátor, vedúca kancelárie primátora, dvaja poslanci a zodpovedný redaktor. Aktuálne tak redakčná rada pôsobí v zostave Peter Jančovič, Drahomíra Moretová, Martin Valo, Marián Urbánek a zodpovedný redaktor, ktorým je od 1. decembra  minulého roka Martin Ričány.

V roku 2016 vyšlo desať čísiel periodika, v roku 2017 štyri a v posledný rok pôsobenia primátora Tamajku len dve. V roku 2019 nevyšlo periodikum Radnica informuje ani raz. Primátor Peter Jančovič to zdôvodňoval tým, že prvoradou úlohou bola konsolidácia fungovania mestského úradu. Predstavitelia samosprávy dnes na oficiálnej facebookovej stránke Mesta Piešťany zverejnili fotografie prvého vydania s komentárom: „Dnes bol radostný deň pre všetkých, ktorí sa pričinili o to, že mestský spravodaj Radnica informuje, bude opäť vydávaný a čoskoro si noviny nájdete opäť vo svojich schránkach. Noviny boli v predchádzajúcom období vydávané sporadicky, naposledy vyšli v novembri 2018. Prioritou a snahou vedenia mesta bolo oživiť vydávanie tlačených novín a aj touto formou informovať občanov o dianí v našom meste a aktualitách z mestského úradu. Noviny dnes opustili tlačiareň a sú na ceste k vám.“

Aktuálne bude distribúciu periodika zabezpečovať do všetkých schránok domácností v Piešťanoch a Kocuriciach Slovenská pošta. Noviny budú doručované aj do všetkých P.O.Boxov organizácií. Noviny v elektronickej forme nájdete na stránke Mesta Piešťany.

-th- Foto: Mesto Piešťany